Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Język SQL- kurs podstawowy. Grupa II

Prowadzący: dr inż. Anna Stachowiak, dr Andrzej Wójtowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 26.09.2020
Zamknięcie zapisów: 12.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 29.10.2020 17:30 - 20:00
2. czwartek 5.11.2020 17:30 - 20:00
3. czwartek 19.11.2020 17:30 - 20:00
4. czwartek 26.11.2020 17:30 - 20:00
5. czwartek 3.12.2020 17:30 - 20:00
6. czwartek 10.12.2020 17:30 - 20:00
7. czwartek 17.12.2020 17:30 - 20:00
8. czwartek 14.01.2021 17:30 - 20:00
9. czwartek 21.01.2021 17:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie uczestnika w tematykę relacyjnych baz danych i języka SQL, a w szczególności obszerne omówienie polecenia SELECT.

Tematyka kursu

Podczas kursu uczestnik pozna specyfikę relacyjnych baz danych i podstawowe metody pracy z danymi. Przedstawiony zostanie od podstaw język SQL służący do tworzenia zapytań do bazy danych a także do modyfikowania i składowania danych. Kurs obejmie szczegółowe omówienie polecenia SELECT – m.in. filtrowanie wierszy, wszystkie typy złączeń, operacje teoriomnogościowe, agregacja i grupowanie danych, podzapytania i wybrane funkcje wbudowane. Ponadto wprowadzone zostaną podstawy poleceń do operowania na danych (INSERT, UPDATE, DELETE i MERGE), tworzenia tabel (CREATE), tworzenia widoków (VIEW) oraz wyrażenia tablicowe (CTE).

Nr. zajęć

Tematyka zajęć

1

Wprowadzenie do modelu relacyjnego. Pojęcia tabeli, wiersza, atrybutu, kluczy podstawowych i obcych. Elementy modelowania

2

SELECT: projekcja, sortowanie, TOP, wartości puste, aliasy, DISTINCT, filtrowanie (WHERE)

3

SELECT: Złączenia tabel – INNER JOIN, OUTER JOIN, ANTI-JOIN, SELF-JOIN

4

SELECT: Funkcje wierszowe wbudowane – na dacie, na łańcuchach, matematyczne, logiczne, konwersja typów; CASE

5

SELECT: podzapytania, IN/NOT IN, EXISTS/NOT EXISTS

6

SELECT: funkcje agregujące, GROUP BY, HAVING; operacje na zbiorach: UNION, EXCEPT, INTERSECT

7

Widoki, CTE; APPLY

8

DDL: CREATE, ALTER, DROP, typy danych, tworzenie ograniczeń

9

DML: INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE; CTE + DML

10

Case study

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił konstruować zaawansowane zapytania do bazy danych, podsumowywać dane i przekształcać je do pożądanej postaci. Będzie potrafił tworzyć, usuwać i modyfikować dane, tworzyć tabele i więzy integralności (klucze podstawowe, obce, ograniczenia CHECK).

Metody pracy

Realizacja zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową Moodle https://www.elearning.amu.edu.pl/uo/ z pluginem CodeRunner. Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Zajęcia są przewidziane w formule mieszanej, w której uczestnicy kursu co tydzień realizują materiały zwymiarowane na ok. 3h zajęć. Treść zajęć może być zrealizowana samodzielnie przez uczestnika kursu w dowolnym czasie w danym tygodniu na podstawie udostępnionych przez prowadzącego materiałów wykładowych i ćwiczeniowych. Uczestnik może też brać udział w cotygodniowych spotkaniach online z prowadzącym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł