Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język ukraiński dla początkujących (poziom A1.2- kontynuacja)

Prowadzący: dr Olena Kowalewska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ ukraiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.10.2022 11:00 - 13:15
2. sobota 29.10.2022 11:00 - 13:15
3. sobota 5.11.2022 11:00 - 13:15
4. sobota 12.11.2022 11:00 - 13:15
5. sobota 19.11.2022 11:00 - 13:15
6. sobota 26.11.2022 11:00 - 13:15
7. sobota 3.12.2022 11:00 - 12:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zapoznanie się z podstawami gramatyki języka ukraińskiego, opanowanie leksyki dotyczącej poszczególnych bloków tematycznych, praca nad akcentem i wymową dźwięków, wyrobienie nawyków płynnego czytania oraz umiejętności formułowania prostych wypowiedzi.

Tematyka kursu

 1. Wygląd zewnętrzny i charakter człowieka.
 2. Moi przyjaciele.
 3. Mój dzień zwykły i dzień wolny.
 4. Moje wykształcenie i zawód.
 5. Rodzaj rzeczowników, liczba mnoga i liczba pojedyncza.
 6. Odmiana rzeczowników.
 7. Zaimki osobowe i dzierżawcze.
 8. Litery jotowane. Miękki znak i apostrof.
 9. Wymowa miękkich i częściowo zmiękczonych spółgłosek.
 10. Podstawy komunikacji.

 

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- opanował zasady poprawnego akcentowania i wymawiania dźwięków,

- czyta płynnie w języku ukraińskim,

- stosuje poprawne formy gramatyczne przedstawione w treściach kursu,

- zna i stosuje słownictwo w zakresie tematyki określonej w treściach kursu,

- potrafi prawidłowo skonstruować wypowiedź na tematy związane z treściami kursu,

- wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia (uczestniczenie w prostej rozmowie, uzyskiwanie, udzielenie lub odmowa informacji).

Metody pracy

 1. Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
 2. Dyskusja
 3. Praca z tekstem
 4. Metoda ćwiczeniowa
 5. Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin przeprowadza się w formie ustnej. Kandydat ma za zadanie odpowiedzenie na zestaw pytań, które przygotowane są przez prowadzącego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów