Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski dla początkujących

Prowadzący: mgr Magdalena Jeżewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 18:00 - 20:15
2. poniedziałek 30.01.2023 18:00 - 20:15
3. poniedziałek 6.02.2023 18:00 - 20:15
4. poniedziałek 13.02.2023 18:00 - 20:15
5. poniedziałek 6.03.2023 18:00 - 20:15
6. poniedziałek 13.03.2023 18:00 - 20:15
7. poniedziałek 20.03.2023 18:00 - 20:15
8. poniedziałek 27.03.2023 18:00 - 20:15
9. poniedziałek 3.04.2023 18:00 - 20:15
10. poniedziałek 17.04.2023 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia. Umiejętność bezproblemowego porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Tematyka kursu

Przedstawianie się, narodowości, pochodzenie, praca, rodzina, opis osoby (wygląd, cechy charakteru), czas wolny, zapraszanie, akceptowanie zaproszenia, odmawianie, mieszkanie;

Rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, czas teraźniejszy, czasowniki regularne i nieregularne, przyimki;

Efekty uczenia się

Kursant potrafi się przedstawić oraz zapytać o czyjeś imię. Formułuje pytanie o samopoczucie i potrafi na nie odpowiedzieć. Umie przedstawić kolegę/koleżankę, opisuje wygląd zewnętrzny i charakter. Formułuje pytanie o narodowość i umie na nie odpowiedzieć. Rozmawia o pracy. Prowadzi konwersację (opowiada, pisze) o swoich codziennych czynnościach oraz czasie wolnym. Opowiada o swoim tygodniowym rozkładzie zajęć.

Metody pracy

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na słuchanie i rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Word jako zadanie na platformie Teams lub test Forms na platformie Teams w zależności od preferencji.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów