Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Język włoski dla początkujących

Prowadzący: mgr Magdalena Jeżewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.01.2022 11:00 - 13:15
2. sobota 29.01.2022 11:00 - 13:15
3. sobota 5.02.2022 11:00 - 13:15
4. sobota 26.02.2022 11:00 - 13:15
5. sobota 5.03.2022 11:00 - 13:15
6. sobota 12.03.2022 11:00 - 13:15
7. sobota 19.03.2022 11:00 - 13:15
8. sobota 26.03.2022 11:00 - 13:15
9. sobota 2.04.2022 11:00 - 13:15
10. sobota 9.04.2022 11:00 - 13:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia. Umiejętność bezproblemowego porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Tematyka kursu

Przedstawianie się, narodowości, pochodzenie, praca, rodzina, opis osoby (wygląd, cechy charakteru), czas wolny, zapraszanie, akceptowanie zaproszenia, odmawianie, mieszkanie;

Rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, czas teraźniejszy, czasowniki regularne i nieregularne, przyimki;

Efekty uczenia się

Kursant potrafi się przedstawić oraz zapytać o czyjeś imię. Formułuje pytanie o samopoczucie i potrafi na nie odpowiedzieć. Umie przedstawić kolegę/koleżankę, opisuje wygląd zewnętrzny i charakter. Formułuje pytanie o narodowość i umie na nie odpowiedzieć. Rozmawia o pracy. Prowadzi konwersację (opowiada, pisze) o swoich codziennych czynnościach oraz czasie wolnym. Opowiada o swoim tygodniowym rozkładzie zajęć.

Metody pracy

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na słuchanie i rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Word jako zadanie na platformie Teams lub test Forms na platformie Teams w zależności od preferencji.