Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski dla początkujących

Prowadzący: mgr Magdalena Jeżewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 1.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.04.2024 18:00 - 20:15
2. poniedziałek 22.04.2024 18:00 - 20:15
3. poniedziałek 29.04.2024 18:00 - 20:15
4. poniedziałek 6.05.2024 18:00 - 20:15
5. poniedziałek 13.05.2024 18:00 - 20:15
6. poniedziałek 20.05.2024 18:00 - 20:15
7. poniedziałek 27.05.2024 18:00 - 20:15
8. poniedziałek 3.06.2024 18:00 - 20:15
9. poniedziałek 10.06.2024 18:00 - 20:15
10. poniedziałek 17.06.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie czytania, pisania, mówienia. Umiejętność bezproblemowego porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego.

Tematyka kursu

Przedstawianie się, narodowości, pochodzenie, praca, rodzina, opis osoby (wygląd, cechy charakteru), czas wolny, zapraszanie, akceptowanie zaproszenia, odmawianie, mieszkanie;

Rodzajnik, rzeczownik, przymiotnik, czas teraźniejszy, czasowniki regularne i nieregularne, przyimki;

Efekty uczenia się

Kursant potrafi się przedstawić oraz zapytać o czyjeś imię. Formułuje pytanie o samopoczucie i potrafi na nie odpowiedzieć. Umie przedstawić kolegę/koleżankę, opisuje wygląd zewnętrzny i charakter. Formułuje pytanie o narodowość i umie na nie odpowiedzieć. Rozmawia o pracy. Prowadzi konwersację (opowiada, pisze) o swoich codziennych czynnościach oraz czasie wolnym. Opowiada o swoim tygodniowym rozkładzie zajęć.

Metody pracy

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na słuchanie i rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes. 

Kurs oparty na podręczniku Nuovo Progetto Italiano 1 bez konieczności zakupu. 

Materiały dodatkowe – L’italiano all’università 1.

(Realizacja wskazanego materiału w dużej mierze zależy od pracy grupy. Uczestnicy proszeni są o używanie kamer i mikrofonu podczas zajęć. Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Word jako zadanie na platformie Teams.