Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język włoski dla początkujących-kontynuacja

Prowadzący: mgr Magdalena Jeżewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ włoski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.04.2022 11:00 - 13:15
2. sobota 7.05.2022 11:00 - 13:15
3. sobota 14.05.2022 11:00 - 13:15
4. sobota 21.05.2022 11:00 - 13:15
5. sobota 28.05.2022 11:00 - 13:15
6. sobota 4.06.2022 11:00 - 13:15
7. sobota 11.06.2022 11:00 - 13:15
8. sobota 25.06.2022 11:00 - 13:15
9. sobota 2.07.2022 11:00 - 13:15
10. sobota 9.07.2022 11:00 - 13:15

Studium Językowe UAM
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie umiejętności porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego na poziomie A1, słownictwo, struktury językowe i zagadnienia gramatyczne na poziomie A1.

Tematyka kursu

Przyimki ściągnięte i niewłaściwe; zaimki dzierżawcze; czas przeszły złożony, participia regularne i nieregularne, czasowniki posiłkowe;

Moje mieszkanie, sprzęty, opis pokoju; miasto, miejsca i środki transportu, pytanie o drogę; mój dzień, czas wolny w czasie przeszłym; tradycje baru włoskiego, sposoby zamawiania, rodzaje kaw;

Efekty uczenia się

Po zakończeniu zajęć kursant opisuje swoje miejsce zamieszkania (dom/mieszkanie) wykorzystując odpowiednie wyrażenia i przyimki ściągnięte. Posługuje się słownictwem związanym z mieszkaniem.

Umie zapytać o drogę i zrozumieć odpowiedź. Umie udzielić odpowiedzi na pytanie o drogę. Stosuje odpowiednie zwroty grzecznościowe. Zna włoskie określenia różnych miejsc w mieście, nazwy środków transportu. Prezentuje, co znajduje się w mieście.

Potrafi opowiedzieć o swoim dniu i czasie wolnym w czasie przeszłym.

Zna tradycje baru włoskiego. Umie zamówić coś w barze, zna rodzaje kaw włoskich i menu włoskiego baru.

Metody pracy

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na słuchanie i rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes. Ćwiczenia konwersacyjne – wypowiedzi oraz pytanie/odpowiedź.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Word jako zadanie na platformie Teams lub test Forms na platformie Teams w zależności od preferencji.