Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski dla początkujących- kontynuacja po 30h

Prowadzący: mgr Magdalena Jeżewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: włoski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.10.2023 18:00 - 20:15
2. czwartek 2.11.2023 18:00 - 20:15
3. czwartek 9.11.2023 18:00 - 20:15
4. czwartek 16.11.2023 18:00 - 20:15
5. czwartek 23.11.2023 18:00 - 20:15
6. czwartek 30.11.2023 18:00 - 20:15
7. czwartek 7.12.2023 18:00 - 20:15
8. czwartek 14.12.2023 18:00 - 20:15
9. czwartek 21.12.2023 18:00 - 20:15
10. czwartek 4.01.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie umiejętności porozumienia się w najbardziej podstawowych sytuacjach życia codziennego na poziomie A1, słownictwo, struktury językowe i zagadnienia gramatyczne na poziomie A1.

Tematyka kursu

Przyimki ściągnięte i niewłaściwe; zaimki dzierżawcze; czas przeszły złożony, participia regularne i nieregularne, czasowniki posiłkowe;

Moje mieszkanie, sprzęty, opis pokoju; miasto, miejsca i środki transportu, pytanie o drogę; mój dzień, czas wolny w czasie przeszłym; tradycje baru włoskiego, sposoby zamawiania, rodzaje kaw;

Efekty uczenia się

Po zakończeniu zajęć kursant opisuje swoje miejsce zamieszkania (dom/mieszkanie) wykorzystując odpowiednie wyrażenia i przyimki ściągnięte. Posługuje się słownictwem związanym z mieszkaniem.

Umie zapytać o drogę i zrozumieć odpowiedź. Umie udzielić odpowiedzi na pytanie o drogę. Stosuje odpowiednie zwroty grzecznościowe. Zna włoskie określenia różnych miejsc w mieście, nazwy środków transportu. Prezentuje, co znajduje się w mieście.

Potrafi opowiedzieć o swoim dniu i czasie wolnym w czasie przeszłym.

Zna tradycje baru włoskiego. Umie zamówić coś w barze, zna rodzaje kaw włoskich i menu włoskiego baru.

(Realizacja wskazanego materiału w dużej mierze zależy od pracy grupy. Uczestnicy proszeni są o używanie kamer i mikrofonu podczas zajęć. Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams)

Metody pracy

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes. Ćwiczenia konwersacyjne – wypowiedzi oraz pytanie/odpowiedź. Kurs oparty na podręczniku Nuovo Progetto Italiano 1 bez konieczności zakupu. Materiały dodatkowe: L’italiano all’università, Caffè Italia 1.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Word jako zadanie na platformie Teams.