Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język włoski dla początkujących- kontynuacja po 60h

Prowadzący: mgr Magdalena Jeżewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: włoski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.10.2023 18:00 - 20:15
2. środa 8.11.2023 18:00 - 20:15
3. środa 15.11.2023 18:00 - 20:15
4. środa 22.11.2023 18:00 - 20:15
5. środa 29.11.2023 18:00 - 20:15
6. środa 6.12.2023 18:00 - 20:15
7. środa 13.12.2023 18:00 - 20:15
8. środa 20.12.2023 18:00 - 20:15
9. środa 3.01.2024 18:00 - 20:15
10. środa 10.01.2024 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Opanowanie podstaw języka włoskiego w zakresie umiejętności porozumienia się w podstawowych sytuacjach życia codziennego na poziomie A1+. Słownictwo, struktury językowe i zagadnienia gramatyczne na poziomie A1+.

Tematyka kursu

Utrwalenie elementów słownikowych z poziomu A1 związanych z poruszaniem się po mieście, rezerwacją pokoju hotelowego, organizacją swojego dnia. Utrwalenie czasu futuro semplice i composto.

Słownictwo związane z pogodą, świętami we Włoszech i w Polsce, rodziną, restauracją, kuchnią włoską, posiłkami. Zamawianie w restauracji, wyrażanie swoich preferencji żywieniowych, porównywanie kuchni polskiej i włoskiej, opowiadanie o swoich posiłkach, przepisy kulinarne.

Organizacja wakacji i rozmowa w biurze podróży. Prace domowe i wspólne mieszkanie. (tematyka dodatkowa)

Wybrane teksty dotyczące realizowanej tematyki: Gli italiani in albergo, Espressioni metaforiche sul tempo, Gli italiani e la casa, Le vacanze degli italiani, La cucina italiana.

Gramatyka: futuro semplice e composto (kontynuacja), zaimki dzierżawcze (w tym zaimki dzierżawcze z rzeczownikami oznaczającymi związki rodzinne), czas przeszły imperfetto razem z passato prossimo i trapassato prossimo.

Efekty uczenia się

Kursant potrafi rozmawiać o pogodzie i warunkach atmosferycznych w Polsce i we Włoszech. Umie przeprowadzić dialog w restauracji, zamówić potrawy z menu, wyrazić, co lubi czego nie lubi. Opowiada o swoich posiłkach i zwyczajach żywieniowych w Polsce i we Włoszech. Potrafi opowiedzieć o swoich planach w czasie przyszłym futuro semplice. Zna zasady stosowania czasów przeszłych passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo.

Metody pracy

Ćwiczenia ustne i pisemne wykorzystujące przedstawiony wcześniej materiał. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Ćwiczenia autorskie Hot Potatoes. Kurs oparty na podręczniku Nuovo Progetto Italiano 1 bez konieczności zakupu. Materiały dodatkowe: L’italiano all’università, Caffè Italia 1.

(Realizacja wskazanego materiału w dużej mierze zależy od pracy grupy. Uczestnicy proszeni są o używanie kamer i mikrofonu podczas zajęć. Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test Word jako zadanie na platformie Teams.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów