Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Języki mniejszości i języki regionalne w Europie

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Tomasz Wicherkiewicz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 7.02.2017 17:15 - 20:30
2. wtorek 14.02.2017 17:15 - 20:30
3. wtorek 21.02.2017 17:15 - 20:30
4. wtorek 28.02.2017 17:15 - 20:30
5. wtorek 7.03.2017 17:15 - 20:30

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu:

1. zapoznanie słuchaczy z rozmieszczeniem, przykładami i typami mniejszości językowych w Europie oraz teorią i praktyką polityki i planowania języków mniejszościowych i regionalnych .

2. przedstawienie praw językowych jako praw człowieka, a zróżnicowania językowego jako elementu europejskiego, narodowego, regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego

Tematyka kursu:

Wprowadzenie do terminologii polityki, planowania językowego i socjolingwistyki języków mniejszościowych i regionalnych; typologie sytuacji mniejszości językowych w kalejdoskopie języków Europy; kryteria językowe i pozajęzykowe dla odmian językowych (kwestia gwar, dialektów, regiolektów, zespołów dialektalnych, kompleksów językowych); historyczne, religijne, kulturowe i geograficzne czynniki w kształtowaniu mniejszościowych języków Europy; regionalne zróżnicowanie językowe Europy: Polska, Europa Środkowo-Wschodnia, Rosja, Skandynawia, Niemcy, Wyspy Brytyjskie, Francja, Półwysep Iberyjski, Italia, Bałkany, Kaukaz; języki diasporowe (np. żydowskie i cygańskie)

Efekty kształcenia

- doskonała orientacja w krajobrazie językowym Europy oraz znajomość rodzajów sytuacji politycznych i socjolingwistycznych języków mniejszościowych i regionalnych w przeszłości i obecnie;

- znajomość transdyscyplinarnych podstaw polityki językowej i socjolingwistyki w odniesieniu do języków mniejszościowych;

- znajomość instrumentów ochrony, wspierania języków mniejszościowych w politykach regionów, państw i instytucji europejskich;

Metody pracy

- udział w konwersatorium z multimedialnymi formami prezentacji

- zapoznanie się z proponowaną literaturą


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

esej pisemny na temat uzgodniony (na miesiąc przed ostatnimi zajęciami) z prowadzącym,  o długości 15-18 tysięcy znaków (+ bibliografia) + rozmowa ustna na temat eseju w oparciu o materiał zajęć