Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Kiedy rozpoczyna się dorosłość. Psychospołeczny obraz procesu wkraczania w dorosłość

Prowadzący: dr Małgorzata Rękosiewicz


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 30.10.2020 16:30 - 18:00
2. piątek 6.11.2020 16:30 - 18:00
3. piątek 13.11.2020 16:30 - 18:00
4. piątek 20.11.2020 16:30 - 18:00
5. piątek 27.11.2020 16:30 - 18:00
6. piątek 4.12.2020 16:30 - 18:00
7. piątek 11.12.2020 16:30 - 18:00
8. piątek 18.12.2020 16:30 - 17:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

rozpoznanie mechanizmów działania biologicznych, psychologicznych i społecznych czynników ryzyka i czyników wspierających wkraczanie w dorosłość.

Tematyka kursu

  1. Rozumienie dorosłości – historyczne i kulturowe uwarunkowania, wskaźniki subiektywne i obiektywne
  1. Odraczanie dorosłości
  2. Faza rozwojowa wyłaniającej się dorosłości
  3. Specyfika rozwoju tożsamości osobistej i społecznej jako wyznacznika dorosłości
  4. Czynniki ryzyka i wspierające rozwój tożsamości
  5. Tożsamość negatywna. Zachowania ryzykowne – mechanizmy i interwencje psychologiczne.
  6. Rola specyficznych doświadczeń (w tym własnej niepełnosprawności) w kształtowaniu tożsamości i we wkraczaniu w dorosłość.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu wykładu uczestnik:

  • Definiuje pojęcia dorosłości i tożsamości osobistej oraz społecznej
  • Posługuje się w refleksyjny sposób wiedzą o mechanizmach procesu wkraczania w dorosłość
  • Identyfikuje i analizuje możliwości rozwoju tożsamości osobistej i społecznej z uwzględnieniem wiedzy o niejednorodności tego procesu i jego uwarunkowań społeczno-kulturowych

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test jednokrotnego wyboru