Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kinowe wrota do wieku dziewiętnastego. Adaptacje, filmy kostiumowe, nawiązania

Prowadzący: dr Marcin Jauksz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 2.03.2021 15:15 - 16:45
2. wtorek 9.03.2021 15:15 - 16:45
3. wtorek 16.03.2021 15:15 - 16:45
4. wtorek 23.03.2021 15:15 - 16:45
5. wtorek 30.03.2021 15:15 - 16:45
6. wtorek 13.04.2021 15:15 - 16:45
7. wtorek 20.04.2021 15:15 - 16:45
8. wtorek 27.04.2021 15:15 - 16:45
9. wtorek 4.05.2021 15:15 - 16:45
10. wtorek 11.05.2021 15:15 - 16:45
11. wtorek 18.05.2021 15:15 - 16:45
12. wtorek 1.06.2021 15:15 - 16:45
13. wtorek 8.06.2021 15:15 - 16:45
14. wtorek 15.06.2021 15:15 - 16:45
15. wtorek 22.06.2021 15:15 - 16:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Czym jest wiek XIX we współczesnej świadomości kulturowej? Jak ma się, formowana głównie w ramach lekcji języka polskiego i historii w szkole, nasza pamięć kulturowa tego czasu do obecności dziwiętnastowiecznych motywów we współczesnej zachodniej popkulturze? Kim są bohaterowie zbiorowej wyobraźni, którzy ocaleli dzięki mocy ekranów i wciąż żyją - w XXI wieku? Celem kursu będzie zapoznanie uczestników z wybranymi przykładami filmów "zanurzonych" w dziewiętnastym wieku, ich wspólne odczytanie w kontekście wybranych tekstów literackich i kulturoznawczych oraz określenie znaczenia spuścizny dziewiętnastego stulecia dla współczesności.  

Tematyka kursu

Przedmiotem naszego zainteresowania będą artystyczne zjawiska wykorzystania tekstów wieku XIX (takich jak Frankenstein Mary Shelley, opowiadania Edgara Allana Poe, wiersze Emily Dickinson, powieści sióstr Brontë, Dickensa czy Dostojewskiego) przez filmowych twórców drugiej połowy XX i pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Spotkania będą szansą, by zapoznać się z wątkami prac z zakresu współczesnej teorii filmoznawczej związanymi z adaptowaniem tekstów kultury na ekran, znaczeniem nawiązań intertekstualnych w popkulturze oraz współczesnym znaczeniem i sposobami funkcjonowania kanonu.    

Efekty kształcenia

Po skończonych zajęciach uczestniczka/uczestnik kursu potrafi:

  • omówić znaczenie nawiązań do dziewiętnastowiecznej kultury europejskiej i amerykańskiej w filmie drugiej połowy XX i pierwszych dekad XXI;
  • zanalizować wybrane przykłady adaptacji i filmów wchodzących w relacje intertekstualne z literaturą epoki przy wykorzystaniu podstawowej terminologii;
  • określić miejsce tradycji w obrębie „postmodernistycznej” lub „po-historycznej” epoki, znaczenie „kanonicznych” pozycji dla współczesnego ujmowania świata w sztuce i w codzienności.

Metody pracy

dyskusja, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, analiza przypadków.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny