Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Klastry i środowisko rozproszone

Prowadzący: dr Lech Dębski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 27.01.2017 16:30 - 18:00
2. piątek 3.02.2017 16:30 - 18:00
3. piątek 10.02.2017 16:30 - 18:00
4. piątek 17.02.2017 16:30 - 18:00
5. piątek 24.02.2017 16:30 - 18:00
6. piątek 3.03.2017 16:30 - 18:00
7. piątek 10.03.2017 16:30 - 18:00
8. piątek 17.03.2017 16:30 - 18:00

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Poznanie systemów rozproszonych, klastrów, gridów i chmur       

Tematyka kursu

Środowisko rozproszone, klastry, gridy, chmury, zastosowanie, topologie sieciowe, sieci rozproszone i anonimowe, przetwarzanie równoległe, systemy mobilne.

Efekty kształcenia

Rozróżnianie pojęć: klaster, grid, chmura; budowa prostego klastra; umiejętność posługiwania się na poziomie podstawowym tematyką sieciową; wprowadzenie do programowania równoległego na przykładach.

Metody pracy

Wykład, prezentacja budowy prostego klastra na bazie dwóch komputerów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.