Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Klasyczny teatr japoński

Prowadzący: prof. Estera Żeromska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 15:30 - 17:45
2. czwartek 6.04.2017 15:30 - 17:30
3. czwartek 20.04.2017 15:30 - 17:30
4. czwartek 27.04.2017 15:30 - 17:30
5. czwartek 18.05.2017 15:30 - 17:00
6. czwartek 25.05.2017 15:30 - 17:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat czterech gatunków klasycznego teatru japońskiego: , kyōgen, kabuki, bunraku.

Tematyka kursu

Teatr japoński wyłonił się na przełomie XIV i XV wieku. Pierwszymi gatunkami, które wówczas powstały były oraz farsa kyōgen, które rozwijały się na tej samej scenie, w obrębie tego samego programu przedstawienia, na zasadzie wzajemnego dopełnienia elementów tragicznych () oraz humorystycznych (kyōgen).

Na początku XVII wieku teatralna mapa Japonii wzbogaciła się o dwa kolejne gatunki: kabuki oraz teatr lalkowy (jōruri/bunraku), które również rozwijały się, wzajemnie na siebie oddziaływując między innymi pod względem estetyki repertuaru dramatycznego.

Kurs obejmuje wyłącznie tradycyjny teatr japoński, który rozwijał się w okresie od XIV/XV do połowy XIX wieku, czyli do chwili podjęcia przez artystów japońskich wysiłku adaptacji na rodzimym gruncie teatru w stylu zachodnim.

W trakcie wykładów zostanie zwrócona szczególna uwaga na uwarunkowania historyczne, społeczne oraz kulturowe postania i rozwoju poszczególnych gatunków, a ponadto na siłę ich oddziaływania na teatr światowy. Zostaną omówione podstawowe aspekty każdego gatunku, jak między innymi: estetyka, scena, scenografia, gra aktorska, dramat.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

  • potrafił określić specyfikę poszczególnych gatunków japońskiego teatru klasycznego
  • wykazywał się zrozumieniem podstawowych przyczyn oryginalności tych gatunków
  • potrafił postrzegać tradycyjny teatr japoński w szerszym kontekście społeczno-kulturowym  (na gruncie rodzimym) – dawniej i w chwili obecnej
  • potrafił określić miejsce tego teatru we współczesnej kulturze japońskiej oraz światowej

Metody pracy

W trakcie wykładów będą prezentowane różne materiały ilustracyjne, głównie filmowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.