Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Klimat, przyroda i ludzie w historii (od XIX wieku do czasów współczesnych)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 16:45 - 18:15
2. środa 3.11.2021 16:45 - 18:15
3. środa 10.11.2021 16:45 - 18:15
4. środa 17.11.2021 16:45 - 18:15
5. środa 24.11.2021 16:45 - 18:15
6. środa 1.12.2021 16:45 - 18:15
7. środa 8.12.2021 16:45 - 18:15
8. środa 15.12.2021 16:45 - 18:15
9. środa 22.12.2021 16:45 - 18:15
10. środa 5.01.2022 16:45 - 18:15
11. środa 12.01.2022 16:45 - 18:15
12. środa 19.01.2022 16:45 - 18:15
13. środa 26.01.2022 16:45 - 18:15
14. środa 2.02.2022 16:45 - 18:15
15. środa 9.02.2022 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest prezentacja wybranych problemów dotyczących zmian klimatycznych zachodzących w przeszłości oraz ich przyspieszenia w XX i XXI wieku, a także szeregu złożonych relacji między ludźmi a środowiskiem naturalnym, kształtujących się w ramach systemów przyrodniczo-społecznych, które współtworzą ludzie. Na zajęciach podjęte zostaną rozważania nad funkcjonowaniem społeczeństw w „epoce człowieka” – antropocenie począwszy od rewolucji przemysłowej, aż po czasy współczesne. Osobne miejsce zajmie problematyka zanieczyszczeń, powstawania ruchów ekologicznych, historycznych uwarunkowań katastrof ekologicznych, a także intymnych relacji między ludźmi i zwierzętami. Uwaga skierowana zostanie także na znaczenia krajobrazu i otoczenia przyrodniczego w życiu codziennym oraz w historii politycznej.

Tematyka kursu

 1. Epoka człowieka” – czym jest antropocen?
 2. Zmiany klimatyczne na przestrzeni XIX i XX wieku
 3. Romantyczna refleksja nad przyrodą
 4. Przyroda w pisarstwie podróżniczym XIX wieku
 5. Ruchy ekologiczne w XX wieku
 6. Katastrofy ekologiczne wojen XX wieku
 7. Krajobraz wyobrażony – polityczne użycia przyrody w XIX i XX wieku
 8. Klasowa historia zwierząt: arystokraci, chłopi i ich zwierzęta
 9. Zwierzęta na fontach I i II wojny światowej
 10. Środowiskowy wymiar migracji na przykładzie przesiedleń na „Ziemie Odzyskane”
 11. Zawłaszczanie i podporządkowywanie przyrody w systemach totalitarnych
 12. Problem zanieczyszczeń (na przykładzie PRL)
 13. Ekosystem Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
 14. Ekobiografie miast (na przykładzie Krakowa)
 15. Przyrodnicze wchłanianie przestrzeni porzuconych przez ludzi

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy: po zakończeniu zajęć uczestnicy znają węzłowe problemy związane z kryzysem klimatycznym, historią katastrof ekologicznych w XIX i XX wieku, wpływem rewolucji przemysłowej oraz odkryciem atomu na zmiany klimatyczne; najważniejsze zagadnienia związane z historią ruchów ekologicznych; podstawowe zagadnienia związane z historycznym kształtowaniem krajobrazu; problematykę obecności zwierząt w życiu politycznym i społecznym XIX i XX wieku.

W zakresie umiejętności: po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią formułować rzeczowe wypowiedzi na temat współczesnych problemów klimatycznych oraz ekologicznych w powiązaniu z historią XIX i XX wieku; dyskutować na tematy związane s kryzysem klimatycznym oraz historią relacji przyrodniczo-społecznych; argumentować w oparciu o konkretne fakty historyczne na temat relacji między ludźmi a pozostałymi elementami systemów przyrodniczo-społecznych.

W zakresie kompetencji społecznych: po zakończeniu zajęć wykazują się zrozumienie względem złożonych relacji społeczno-przyrodniczych oraz empatią względem świata natury.

Metody pracy

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz audio-wideo


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.