Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Kobieta na przestrzeni dziejów. Status prawny. Pozycja społeczna. Życie codzienne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.10.2022 10:00 - 11:30
2. sobota 29.10.2022 10:00 - 11:30
3. sobota 5.11.2022 10:00 - 11:30
4. sobota 12.11.2022 10:00 - 11:30
5. sobota 19.11.2022 10:00 - 11:30
6. sobota 26.11.2022 10:00 - 11:30
7. sobota 3.12.2022 10:00 - 11:30
8. sobota 10.12.2022 10:00 - 11:30
9. sobota 17.12.2022 10:00 - 11:30
10. sobota 7.01.2023 10:00 - 11:30
11. sobota 14.01.2023 10:00 - 11:30
12. sobota 21.01.2023 10:00 - 11:30
13. sobota 28.01.2023 10:00 - 11:30
14. sobota 4.02.2023 10:00 - 11:30
15. sobota 11.02.2023 10:00 - 11:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest ukazanie udziału kobiet w życiu codziennym oraz zapoznanie z ewolucją pozycji społecznej i statusu prawnego kobiety na przestrzeni dziejów.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Kobieta w okresie antyku (Bliski Wschód, Grecja, Rzym). Pozycja kobiety w rodzinie, prawa majątkowe kobiet, zróżnicowanie statusu kobiet w zależności od pochodzenia społecznego, pozycja i udział kobiet w życiu publicznym, sprawowanie funkcji publicznych, kobiety u władzy
  2. Kobieta w dobie średniowiecza. Życie prywatne, pozycja kobiet w zależności od statusu (panna, mężatka, wdowa, matka), Obowiązki kobiet na wsi i w mieście, sprawowanie funkcji publicznych, kobiety u władzy.
  3. Kobieta od XVI do XIX wieku. Zmiany w sytuacji prawnej u progu ery nowożytnej, spory o pozycję prawną kobiet w XVI-XVIII w., kobiety w świecie polityki.
  4. Kobieta w XIX i XX w. W stronę równouprawnienia, organizacje kobiece, ruchy emancypacyjne, walka o prawa kobiet, feminizm.
  5. Kobieta współcześnie. Problemy związane z sytuacją kobiet – kobieta na rynku pracy, nowe formy aktywności, mizoginia, przemoc wobec kobiet, ruchy kobiece.

Efekty uczenia się

Słuchacze po zakończeniu kursu będą mieć znajomość problematyki pozycji kobiet w życiu społecznym i codziennym oraz ich statusu prawnego od czasów antyku aż po czasy współczesne.

Metody pracy

wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów źródłowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny w formie przygotowania opracowania wskazanego problemu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów