Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Kobiety i wojna. Portrety (nie tylko) Ravensbrüczanek

Prowadzący: mgr Agnieszka Kołodziejska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 28.02.2023 17:00 - 18:30
2. wtorek 7.03.2023 17:00 - 18:30
3. wtorek 14.03.2023 17:00 - 18:30
4. wtorek 21.03.2023 17:00 - 18:30
5. wtorek 28.03.2023 17:00 - 18:30
6. wtorek 4.04.2023 17:00 - 18:30
7. wtorek 18.04.2023 17:00 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

  1. Zapoznanie słuchaczy z literaturą (dokumentu osobistego, piękną i naukową) na temat niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet KL Ravensbrück, pisaną przez kobiety i o kobietach.
  2. Zaprezentowanie sylwetek przedstawicielek polskiej inteligencji doświadczonych wojną, pobytem w obozie i na zesłaniu.
  3. Doskonalenie umiejętności kontekstowego czytania utworów literackich.

Tematyka kursu

Proponowane ćwiczenia lekturowe dotyczą twórczości zaledwie zapoznanych autorek (np. Zofia Krzyżanowska), ale także uznanych pisarek (Wanda Dobaczewska, Zofia Posmysz). Ich doświadczenie lagrowe – Ravensbrück i Auschwitz – chciałabym zestawić z doświadczeniem łagrowym Beaty Obertyńskiej, zesłanej do Workuty. Spróbujemy odnaleźć utrwalone w literaturze przekonania i wartości, którymi kierowały się kobiety, doświadczając sytuacji granicznych oraz próbując bronić godności własnej i współwięźniarek. Będziemy też stawiać pytania o sposoby i możliwości ocalenia oraz o skutki przeżytej traumy.

Efekty uczenia się

Po skończonych zajęciach słuchacze umieją:

  • wyjaśnić specyfikę niemieckiego obozu dla kobiet KL Ravensbrück
  • omówić najważniejsze utwory literatury polskiej, w których opisane zostało kobiece doświadczenie lagrowe i łagrowe
  • czytać literaturę lagrową i łagrową w kontekście historycznym i politycznym

Metody pracy

cykl 7 spotkań (15 godzin w formie ćwiczeń lekturowych łączonych z elementami wykładu)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Wykonanie ćwiczenia na podstawie wybranego tekstu prezentowanego na zajęciach.