Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy w Kaliszu

Kobiety w antycznej Grecji i Rzymie

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Paweł Sawiński


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 11:30 - 13:00
2. środa 24.10.2018 11:30 - 13:00
3. środa 7.11.2018 11:30 - 13:00
4. środa 14.11.2018 11:30 - 13:00
5. środa 21.11.2018 11:30 - 13:00
6. środa 28.11.2018 11:30 - 13:00
7. środa 5.12.2018 11:30 - 13:00
8. środa 12.12.2018 11:30 - 13:00
9. środa 19.12.2018 11:30 - 13:00
10. środa 9.01.2019 11:30 - 13:00
11. środa 16.01.2019 11:30 - 13:00
12. środa 23.01.2019 11:30 - 13:00
13. środa 30.01.2019 11:30 - 13:00
14. środa 6.02.2019 11:30 - 13:00
15. środa 13.02.2019 11:30 - 13:00

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Nowy Świat 28/30; 62-800 Kalisz

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Tematyka zajęć dotyczyć będzie różnorodnych aspektów życia kobiet w starożytnej Grecji i Rzymie w różnych epokach historycznych (okres klasyczny, hellenistyczny; republika i cesarstwo). W oparciu o rozmaite kategorie źródeł antycznych (literatura, epigrafika, źródła archeologiczne) będę analizował takie zagadnienia jak m.in.: miejsce i rola kobiety w małżeństwie i rodzinie; rola kobiet w życiu religijnym społeczeństw antycznych (kobiety jako kapłanki); kobiety w polityce, prostytucja oraz homoseksualizm kobiet. Na zajęciach słuchacze zapoznają się ponadto z najnowszymi trendami metodologicznymi stosowanymi w badaniach dotyczących życia kobiet w antyku.

Tematyka kursu

Grecja

I. Rodzaje źródeł historycznych dotyczących życia kobiet w starożytnej Grecji i ich specyfika.

II. Pozycja i rola kobiety w małżeństwie i rodzinie

III. Kobiety w życiu religijnym polis greckich

  1. Prostytutki i hetery w świecie greckim
  2. Homoseksualizm kobiet

Rzym

I.Rodzaje źródeł  historycznych dotyczących życia kobiet w starożytnym Rzymie i ich specyfikaII.

II. Pozycja i rola kobiety w rzymskim małżeństwie i rodzinie

III. Kobiety jako kapłanki w kultach rzymskich

  1. Słynne rzymskie cesarzowe (topos dux femina)
  2. Prostytutki w starożytnym Rzymie.

Efekty kształcenia

                                  - zdobycie wiedzy na temat różnych aspektów życia kobiet w antyku                                           

                                  - nabycie umiejętności krytycznej analizy różnorodnych kategorii źródeł 

                                   antycznych dotyczących problematyki zajęć

                                   - poznanie metodologii stosowanej w badaniach nad kobietami antyku

Metody pracy

- analiza i krytyczna interpretacja różnych rodzajów źródeł antycznych odnoszących się do kwestii życia kobiet w antyku

- prezentacje multimedialne

- dyskusja ze słuchaczami 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.