Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kobiety w dziejach europejskiej filozofii

Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 26.03.2021 18:15 - 19:00
2. piątek 9.04.2021 18:15 - 19:00
3. piątek 16.04.2021 18:15 - 19:00
4. piątek 23.04.2021 18:15 - 19:00
5. piątek 30.04.2021 18:15 - 19:00
6. piątek 7.05.2021 18:15 - 19:00
7. piątek 14.05.2021 18:15 - 19:00
8. piątek 21.05.2021 18:15 - 19:00
9. piątek 28.05.2021 18:15 - 19:00
10. piątek 4.06.2021 18:15 - 19:00
11. piątek 11.06.2021 18:15 - 19:00
12. piątek 18.06.2021 18:15 - 19:00
13. piątek 25.06.2021 18:15 - 19:00
14. piątek 2.07.2021 18:15 - 19:00
15. piątek 9.07.2021 18:15 - 19:00
16. piątek 16.07.2021 18:15 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest swoiste „uzupełnienie” standardowych zajęć z historii filozofii europejskiej poprzez prześledzenie roli kobiet-filozofek. Temat to generalnie pomijany, także w podręcznikach do dziejów europejskiej myśli filozoficznej. Okazuje się jednak, że mimo szczupłości bazy źródłowej można wskazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozofii począwszy od starożytności a skończywszy na czasach współczesnych.

Tematyka kursu

Kurs będzie w sposób popularno-naukowy prezentował wybrane postaci kobiet-filozofek i ich poglądów od V w. p.n.e do XXI wieku.

Efekty kształcenia

Zapoznanie się z rolą kobiet intelektualistek w dziejach europejskiej myśli filozoficznej i wyrobienie sobie zdania odnośnie do postulatów feministycznej historii filozofii.

Metody pracy

wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów