Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Kognitywistyczne konteksty procesu uczenia się

Prowadzący: dr inż. Mariusz Kąkolewicz


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.02.2021 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 22.02.2021 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 1.03.2021 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 8.03.2021 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 15.03.2021 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 22.03.2021 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 29.03.2021 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 12.04.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kognitywistyki i teorii uczenia się w ujęciu kognitywistycznym

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia kognitywistyki w ich zastosowaniach do wyjaśniania procesów uczenia się, m.in. takie jak: kategorie i rozumienie pojęcia wiedza, teorie umysłu, świadomości i qualiów, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia qualiów jako istotnego komponentu schematów poznawczych oraz wprowadzenie w zagadnienie sztucznej inteligencji jako czynnika zasadniczo zmieniającego potrzeby i możliwości uczenia się ludzi.

Efekty kształcenia

Słuchacz objaśnia podstawowe pojęcia kognitywistyki; zna podstawowe teorie wiedzy, umysłu i świadomości; objaśnia zagadnienia teorii i kategoryzacji qualiów; objaśnia znaczenie świadomości procesów uczenia się, motywacji i metawiedzy.

Metody pracy

wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny