Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kolory i smaki świata. Różnice kulturowe- geografia, historia, współczesność

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 21.10.2018 17:30 - 19:45
2. niedziela 28.10.2018 17:30 - 19:45
3. niedziela 4.11.2018 17:30 - 19:45
4. niedziela 18.11.2018 17:30 - 19:45
5. niedziela 25.11.2018 17:30 - 19:45
6. niedziela 2.12.2018 17:30 - 19:45
7. niedziela 9.12.2018 17:30 - 19:45
8. niedziela 16.12.2018 17:30 - 19:45
9. niedziela 13.01.2019 17:30 - 19:45
10. niedziela 20.01.2019 17:30 - 19:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Promocja i rozszerzenie wiedzy merytorycznej o wielokulturowym świecie oraz dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym globu.

Tematyka kursu

 1. Informacje wstępne, program i organizacja oraz zasady pracy. Nieznane i spotkanie z obcym, wyzwaniami współczesności.
 2. Kultura i tożsamość .
 3. Arabowie i ich cywilizacja. Czy świat islamu i czy jest on monolitem ?
 4. W ziemi niekoniecznie świętej.
 5. Peru, jego różnorodność i dramatyczne dzieje.
 6. W kraju klonowego liścia. Kanada nie tylko pachnąca żywicą.

      7.Kontynent, gigantyczna wyspa i państwo. AUSTRALIA  czyli jak to jest na dole globusa.

 1. Birma – Myanmar. Ukryty sekret Azji i jego dramatyczne losy.
 2. Viva Mexico czyli zapraszamy do Meksyku, jego kultury i historii
 3. W krainie gejzerów, wulkanów, lodowców i wikingów – Islandia lub Chile kraj „zwariowanej” geografii i burzliwej przeszłości.
 4. Indochiny i ich bogactwo kulturowo-przyrodnicze.
 5. RPA – cały świat w jednym państwie i jego różnorodność. Rainbow nation ?
 6. Paragwaju dzieje tragiczne i atrakcje
 7. Nie tylko piramidy. Egipt nie tylko faraonów lub Druga cywilizacja Afryki – zapraszamy do Etiopii

Efekty kształcenia

Wiedza: poznaje lepiej różne kręgi kulturowe oraz regiony globu, historie poszczególnych państw i narodów oraz tym sposobem rozumie owe społeczności, a odmiennościach postrzega normalność, walor a nie zaś problem.

Umiejętności: potrafi kreatywnie myśleć i aktywnie działać w nowych sytuacjach, potrafi też zrozumieć przesłanki różnic kulturowych i na bazie wiedzy je zdefiniować

Kompetencje społeczne: unika stereotypów i je potrafi zwalczać, rozszerza swoje horyzonty myślowe.

Metody pracy

ćwiczenia z prezentacją


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.