Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Kompetencje społeczne

Prowadzący: dr Dariusz Drążkowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.03.2017 16:45 - 20:00
2. piątek 31.03.2017 16:45 - 20:00
3. piątek 7.04.2017 16:45 - 20:00
4. piątek 21.04.2017 16:45 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

1) zaznajomienie z wiedzą na temat wybranych kompetencji społecznych (prowadzenie wspierającej rozmowy, asertywność, niewerbalna autoprezentacja i wystąpienia publiczne) i technik rozwijania tych kompetencji; 2) ćwiczenie w trakcie zajęć i poza nimi (w formie nieobowiązkowych prac domowych) wybranych kompetencji społecznych oraz zwiększenie własnej świadomości co do mocnych i słabych stron w zakresie wybranych kompetencji.

Tematyka kursu

W trakcie kursu jego uczestnicy będą ćwiczyć następujące kompetencje społeczne: kompetencje werbalne związane z prowadzeniem rozmowy wspierającej, asertywność, komunikację niewerbalną i autoprezentację, przemówienia publiczne.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie: a) wiedział jak przeprowadzić wspierającą rozmowę z wykorzystaniem aktywnego słuchania oraz parafrazowania, klaryfikacji, odzwierciedleń, podsumowań; b) znał zasady asertywnego monologu wewnętrznego, wiedział jak asertywnie odmawiać i bronić swoich praw, jak asertywnie reagować na krytykę i pochwały oraz jak asertywnie wyrażać emocje negatywne; c) opisywał kanały i funkcje komunikacji niewerbalnej oraz znał podstawy skutecznej autoprezentacji i publicznego przemawiania.

Metody pracy

Prezentacje prowadzącego, czytanie literatury, ćwiczenia w parach komunikacji wspierającej; ćwiczenia w 2-3 osobowych grupkach z udzielaniem ustrukturyzowanych informacji zwrotnych (np. odnoszące się do komunikacji niewerbalnej uczestnika kursu), analiza własnego wyniku z kwestionariusza kompetencji społecznych, na koniec kursu 3-5-min. wystąpienie przed całą grupą z udzielaniem informacji zwrotnych (uczestnik kursu może odmówić bez żadnych konsekwencji udziału w zbyt angażujących emocjonalnie ćwiczeniach), nieobowiązkowe „ćwiczenia domowe” rozwijające nabyte kompetencje.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Jeżeli wybrany kurs nie spełni Twoich oczekiwań będziesz mógł w dowolnej chwili z niego zrezygnować. Po dokonaniu rezygnacji z kursu odzyskasz wpłaconą opłatę w wysokości zależnej od odbytych już zajęć (rezygnując w połowie kursu odzyskasz zatem 50% ceny kursu).

Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów