Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Kompetencje społeczne

Prowadzący: dr Dariusz Drążkowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 27.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 24.03.2017 16:45 - 20:00
2. piątek 31.03.2017 16:45 - 20:00
3. piątek 7.04.2017 16:45 - 20:00
4. piątek 21.04.2017 16:45 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

1) zaznajomienie z wiedzą na temat wybranych kompetencji społecznych (prowadzenie wspierającej rozmowy, asertywność, niewerbalna autoprezentacja i wystąpienia publiczne) i technik rozwijania tych kompetencji; 2) ćwiczenie w trakcie zajęć i poza nimi (w formie nieobowiązkowych prac domowych) wybranych kompetencji społecznych oraz zwiększenie własnej świadomości co do mocnych i słabych stron w zakresie wybranych kompetencji.

Tematyka kursu

W trakcie kursu jego uczestnicy będą ćwiczyć następujące kompetencje społeczne: kompetencje werbalne związane z prowadzeniem rozmowy wspierającej, asertywność, komunikację niewerbalną i autoprezentację, przemówienia publiczne.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie: a) wiedział jak przeprowadzić wspierającą rozmowę z wykorzystaniem aktywnego słuchania oraz parafrazowania, klaryfikacji, odzwierciedleń, podsumowań; b) znał zasady asertywnego monologu wewnętrznego, wiedział jak asertywnie odmawiać i bronić swoich praw, jak asertywnie reagować na krytykę i pochwały oraz jak asertywnie wyrażać emocje negatywne; c) opisywał kanały i funkcje komunikacji niewerbalnej oraz znał podstawy skutecznej autoprezentacji i publicznego przemawiania.

Metody pracy

Prezentacje prowadzącego, czytanie literatury, ćwiczenia w parach komunikacji wspierającej; ćwiczenia w 2-3 osobowych grupkach z udzielaniem ustrukturyzowanych informacji zwrotnych (np. odnoszące się do komunikacji niewerbalnej uczestnika kursu), analiza własnego wyniku z kwestionariusza kompetencji społecznych, na koniec kursu 3-5-min. wystąpienie przed całą grupą z udzielaniem informacji zwrotnych (uczestnik kursu może odmówić bez żadnych konsekwencji udziału w zbyt angażujących emocjonalnie ćwiczeniach), nieobowiązkowe „ćwiczenia domowe” rozwijające nabyte kompetencje.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.