Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja jutra

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 16.04.2020 18:30 - 20:45
2. czwartek 23.04.2020 18:30 - 20:45
3. czwartek 14.05.2020 18:30 - 20:45
4. czwartek 21.05.2020 18:30 - 20:45
5. czwartek 28.05.2020 18:30 - 20:45
6. czwartek 4.06.2020 18:30 - 20:45

Collegium Martineum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest nowe spojrzenie na komunikacje interpersonalną: przejście z komunikacji narzędziowej na samoświadomość siebie i innych by nabyte umiejętności/wiedzę wykorzystać w komunikacji jutra. Wejrzenie w głąb siebie. Odkrycie swoich predyspozycji, talentów, tego co jest dla Ciebie najbardziej naturalne jak i ograniczeń. Spojrzenie na siebie i innych z akceptacją.

Tematyka kursu

 • Teoria uważności – mindfulness z medytacją oddechową.
 • Model FRIS® style myślenia, narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.
 • Kilka słów o coachingu.
 • O odwadze, by obudzić ją w sobie i docenić potęgę własnej wrażliwości.
 • Ja vs emocje. Metoda ABCD emocji.
 • Asertywność.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik poszerzy wiedzę na temat samego siebie. Pozna czym kieruje się w życiu (tu i teraz). Będzie umiał nazwać, rozpoznać i efektywnie wykorzystywać emocje w swoim życiu. Pozna style myślenia i działania wg modelu FRIS® style myślenia. Dowie się, że mapa to nie terytorium. Otrzyma garść praktycznych wskazówek. Doświadczy tego, że „podróż prawdziwego odkrywcy nie polega na szukaniu nowych pejzaży, ale na zyskaniu nowych oczu.” (Marcel Proust). Budowanie samoświadomości to proces, na który zapraszam.

Metody pracy

 • praca indywidualna/w parach/w grupach,
 • praca z metaforą (obrazem) z wykorzystaniem kart Change Your Mind®, FRIS®, Karty Relacji, Karty Wdzięczności),
 •  

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna (max 2 strony).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów