Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja jutra

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 3.09.2020 18:45 - 21:00
2. sobota 5.09.2020 10:00 - 12:15
3. czwartek 10.09.2020 18:45 - 21:00
4. sobota 12.09.2020 10:00 - 12:15
5. czwartek 17.09.2020 18:45 - 21:00
6. sobota 19.09.2020 10:00 - 12:15

Collegium Martineum
ul. św. Marcin 78; 61-809 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest nowe spojrzenie na komunikacje interpersonalną: przejście z komunikacji narzędziowej na samoświadomość siebie i innych by nabyte umiejętności/wiedzę wykorzystać w komunikacji jutra. Wejrzenie w głąb siebie. Odkrycie swoich predyspozycji, talentów, tego co jest dla Ciebie najbardziej naturalne jak i ograniczeń. Spojrzenie na siebie i innych z akceptacją.

Tematyka kursu

  • Teoria uważności – mindfulness z medytacją oddechową.
  • Model FRIS® style myślenia, narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.
  • Kilka słów o coachingu.
  • O odwadze, by obudzić ją w sobie i docenić potęgę własnej wrażliwości.
  • Ja vs emocje. Metoda ABCD emocji.
  • Asertywność.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik poszerzy wiedzę na temat samego siebie. Pozna czym kieruje się w życiu (tu i teraz). Będzie umiał nazwać, rozpoznać i efektywnie wykorzystywać emocje w swoim życiu. Pozna style myślenia i działania wg modelu FRIS® style myślenia. Dowie się, że mapa to nie terytorium. Otrzyma garść praktycznych wskazówek. Doświadczy tego, że „podróż prawdziwego odkrywcy nie polega na szukaniu nowych pejzaży, ale na zyskaniu nowych oczu.” (Marcel Proust). Budowanie samoświadomości to proces, na który zapraszam.

Metody pracy

  • praca indywidualna/w parach/w grupach,
  • praca z metaforą (obrazem) z wykorzystaniem kart Change Your Mind®, FRIS®, Karty Relacji, Karty Wdzięczności),

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna (max 2 strony).