Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Komunikacja Jutra- droga do refleksyjności

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 18:00 - 20:15
2. wtorek 7.11.2023 18:00 - 20:15
3. wtorek 14.11.2023 18:00 - 20:15
4. wtorek 21.11.2023 18:00 - 20:15
5. wtorek 5.12.2023 18:00 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest zaproszenie do rozwijania kompetencji XXI wieku, którą jest refleksyjność. W trakcie spotkań, rozmów będziemy przyglądać się sobie i rozwijać umiejętność refleksyjnego namysłu nad myśleniem. Kurs jest zaproszeniem do zespolenia myślenia z działaniem.
??? Czy ten Warsztat jest dla Mnie ???
Tak, jeśli:
➔ chcesz wejrzeć w głąb siebie;
➔ chcesz doświadczyć bycia w „tu i teraz”
➔ chcesz porozmawiać o współczuciu do siebie i innych
➔ chcesz nauczyć się rozpoznawania emocji
➔ chcesz nauczyć się rozpoznawania własnych potrzeb i uczuć
➔ chcesz rozwijać refleksyjność
➔ i wiele więcej

Tematyka kursu

• Jak coaching może wspierać komunikację?
• Jak korzystać z mindfulness i medytacji w życiu codziennym?
• Dlaczego potrzebujemy współczucia?
• Po co są emocje?
• Czym jest empatyczna komunikacja?

Efekty uczenia się

Czego dowiesz się w trakcie warsztatu?
➢ Jak coaching może wspierać komunikację?
➢ O co chodzi z tym zen?
➢ Jak współczucie może nas wspierać w komunikacji?
➢ Jaka jest rola emocji?
➢ Na ile empatyczna komunikacja może wspierać mnie w komunikacji?
➢ QA – zadawaj pytania

Metody pracy

• praca indywidualna
• praca z pytaniami
• praca z metaforą


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów