Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja jutra- JA rodzic

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 9.10.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 29.10.2020 18:45 - 21:00
2. czwartek 5.11.2020 18:45 - 21:00
3. czwartek 12.11.2020 18:45 - 21:00
4. czwartek 19.11.2020 18:45 - 21:00
5. czwartek 26.11.2020 18:45 - 21:00
6. czwartek 3.12.2020 18:45 - 21:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest nowe spojrzenie na komunikację w roli rodzica - przejście z komunikacji narzędziowej na samoświadomość siebie w roli rodzica by nabyte umiejętności/wiedzę wykorzystać w komunikacji jutra – z dzieckiem. Wejrzenie w głąb siebie. Odkrycie swoich predyspozycji, talentów, tego co jest dla Ciebie najbardziej naturalne jak i ograniczeń. Spojrzenie na siebie i innych z akceptacją.

Kurs dla rodziców dzieci w wieku 8-12 lat.

Tematyka kursu

  • Medytacja – jak może mnie wspierać w roli rodzica.
  • Model FRIS® style myślenia, narzędzie do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania.
  • Kilka słów o coachingu.
  • Odwaga, odpuszczanie i współczucie.
  • JA i emocje. Metoda ABCD emocji.
  • Oś ról – JA rodzic.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik/uczestniczka - rodzic poszerzy wiedzę na temat samego siebie. Pozna czym kieruje się w życiu (tu i teraz). Będzie umiał nazwać, rozpoznać i efektywnie wykorzystywać emocje w swoim życiu. Pozna style myślenia i działania wg modelu FRIS® style myślenia. Dowie się, że mapa to nie terytorium. Otrzyma garść praktycznych wskazówek. Doświadczy tego, że „podróż prawdziwego odkrywcy nie polega na szukaniu nowych pejzaży, ale na zyskaniu nowych oczu.” (Marcel Proust). Budowanie samoświadomości roli rodzica w świecie VUCA to proces, na który zapraszam.

Metody pracy

  • praca indywidualna/w parach/w grupach,
  • praca z metaforą (obrazem) z wykorzystaniem kart Change Your Mind®, FRIS®, Karty Relacji, Karty Wdzięczności),

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Praca pisemna (max 2 strony).