Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja jutra- komunikacja jako proces

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 8.11.2018 18:30 - 20:45
2. czwartek 15.11.2018 18:30 - 20:45
3. czwartek 22.11.2018 18:30 - 20:45
4. czwartek 29.11.2018 18:30 - 20:45
5. czwartek 6.12.2018 18:30 - 20:45
6. czwartek 13.12.2018 18:30 - 20:45

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Spojrzenie na komunikację jako na proces. Na coś co dzieje się w czasie, podlega zmianom. Celem kursu jest z jednej strony kształcenie umiejętności komunikacyjnych natomiast z drugiej budowanie wiedzy i samoświadomości wśród uczestników kursu. Dążenie do równowagi między wiedzą a umiejętnościami. Budzenie w kursantach świadomości odpowiedzialności za proces komunikacyjny. Celem jest także zaproszenie do przyjrzenia się relacjom międzyludzkim w szerokim kontekście społecznym. Budowanie mostów zamiast tworzenia murów.

Tematyka kursu

  • Coaching jako narzędzie wspierające proces komunikacji.
  • Oś czasu vs JA.
  • Motywacja
  • Relacje międzyludzkie.
  • Mindfulness i medytacja.
  • Słowa, które dają moc.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu, zaangażowany w proces budowania samoświadomości, uczestnik warsztatów poszerzy wiedzę na temat samego siebie. Nauczy się czytać siebie. Spojrzy na czas z nowej perspektywy. Doświadczy znaczenia relacji międzyludzkich w swoim tu i teraz. Otrzyma kilka praktycznych wskazówek. Pozna perspektywę współuczestników zajęć. Parafrazując M. Prousta „zyska nowe oczy” na proces komunikacji interpersonalnej.

Metody pracy

  • praca indywidualna/w parach/w grupach,
  • praca z metaforą (obrazem) z wykorzystaniem kart Change Your Mind®,  Dixit,
  • praca na tzn. kartach pracy przygotowanych przez prowadzącą;

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna