Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja Jutra-rozwijamy samoświadomość

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.10.2021 10:00 - 12:15
2. sobota 6.11.2021 10:00 - 12:15
3. sobota 20.11.2021 10:00 - 12:15
4. sobota 4.12.2021 10:00 - 12:15
5. sobota 15.01.2022 10:00 - 12:15
6. sobota 29.01.2022 10:00 - 12:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest proces budowania somoświadomości. Przyjrzenie się sobie, swoim wartościom, potrzebom czy umiejętnościom słuchania drugiego w relacji. Celem kursu jest z jednej strony kształcenie umiejętności komunikacyjnych w ujęciu coachingowym  natomiast z drugiej budowanie wiedzy i samoświadomości wśród uczestników kursu. Dążenie do równowagi między wiedzą a umiejętnościami, dążenie do zbilansowanego rozwoju.  Budzenie w kursantach świadomości odpowiedzialności za komunikację. Celem jest  zaproszenie do przyjrzenia się sobie.

„Parcie w stronę świadomości pozwala zharmonizować, czyli zintegrować osobę.” J. Krajewska

??? Czy ten Warsztat jest dla Mnie ???

Tak, jeśli:

 • chcesz wejrzeć w głąb siebie;
 • chcesz odkryć co jest najważniejsze dla Ciebie dziś;
 • chcesz dowiedzieć się czym jest coaching
 • chcesz dowiedzieć się czym jest strefa komfortu
 • chcesz poznać poziomy słuchania
 • chcesz poznać fazy zmiany
 • chcesz dowiedzieć się o mózgu
 • chcesz nauczyć się jak pracować z narzędziami coachingowymi

Tematyka kursu

 • Coaching jako narzędzie wspierające komunikację.
 • Czym jest a czym nie jest coaching?
 • Definicje coachingu.
 • Zasady coachingu w podejściu Ericksonowskim.
 • Założenia coachingu.
 • Strefa komfortu.
 • Poziomy słuchania.
 • Budowa mózgu.
 • Dialog wewnętrzny.
 • Fazy zmiany.
 • Narzędzia wykorzystywane w coachingu.
 • Praca z metaforą.

Efekty uczenia się

Co będziesz wiedzieć po warsztacie:
1) co to jest  coachingu
2) z jakich nauk czerpie coaching

Co będziesz znać po warsztacie:
1) narzędzia i procesy wykorzystywane w coachingu.
2) fazy przebiegu procesu od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia.

Co będziesz umieć:
1) wykorzystywać narzędzia coachingowe w reflektowaniu siebie,
2) wykorzystywać narzędzia coachingowe w procesie komunikacji.

Warsztat będzie próbą odpowiedzi na zrozumienie potrzeby poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez całe życie. Potrzeby uczenia się i uczenia się od innych osób.

Metody pracy

 • praca indywidualna
 • praca z pytaniami
 • praca z metaforą

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna