Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja Jutra-rozwijamy samoświadomość

Prowadzący: mgr Małgorzata Klimorowska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.10.2019 18:45 - 21:00
2. czwartek 24.10.2019 18:45 - 21:00
3. czwartek 7.11.2019 18:45 - 21:00
4. czwartek 21.11.2019 18:45 - 21:00
5. czwartek 5.12.2019 18:45 - 21:00
6. czwartek 19.12.2019 18:45 - 21:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Spojrzenie na komunikację jako na proces budowania somoświadomości. Przyjrzenie się sobie, swoim wartościom, potrzebom czy umiejętnościom słuchania drugiego w relacji. Celem kursu jest z jednej strony kształcenie umiejętności komunikacyjnych w ujęciu coachingowym  natomiast z drugiej budowanie wiedzy i samoświadomości wśród uczestników kursu. Dążenie do równowagi między wiedzą a umiejętnościami, dążenie do zbilansowanego rozwoju.  Budzenie w kursantach świadomości odpowiedzialności za komunikację. Celem jest  zaproszenie do przyjrzenia się sobie.

Tematyka kursu

 • Coaching jako narzędzie wspierające komunikację.
 • Czym jest a czym nie jest coaching?
 • Definicje coachingu.
 • Zasady coachingu w podejściu Ericksonowskim.
 • Założenia coachingu.
 • Strefa komfortu.
 • Poziomy słuchania.
 • Budowa mózgu.
 • Dialog wewnętrzny.
 • Fazy zmiany.
 • Narzędzia wykorzystywane w coachingu.
 • Praca z metaforą.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu, zaangażowany w proces budowania samoświadomości, uczestnik i uczestniczka  warsztatów ma rozszerzoną wiedzę o coachingu. Wie z jakich nauk czerpie coaching. Zna narzędzia i procesy wykorzystywane w coachingu. Zna narzędzia wykorzystywane do budowania świadomości człowieka. Zna fazy przebiegu procesu od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia. Potrafi wykorzystywać narzędzia coachingowe w reflektowaniu siebie, jak również w komunikacji. Rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji przez całe życie oraz jest przekonany o konieczności uczenia się od innych osób. Jest przygotowany do szeroko rozumianej  komunikacji jutra.

Metody pracy

 • praca indywidualna/w parach/w grupach,
 • praca z metaforą (obrazem) z wykorzystaniem kart Change Your Mind®, Dixit),

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praca pisemna

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów