Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Komunikacja społeczna w grupie

Prowadzący: dr Joanna Jarmużek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 23.01.2018 18:30 - 20:00
2. wtorek 30.01.2018 18:30 - 20:00
3. wtorek 6.02.2018 18:30 - 20:00
4. wtorek 13.02.2018 18:30 - 20:00
5. wtorek 20.02.2018 18:30 - 20:00
6. wtorek 27.02.2018 18:30 - 20:00
7. wtorek 6.03.2018 18:30 - 20:00
8. wtorek 13.03.2018 18:30 - 20:00
9. wtorek 20.03.2018 18:30 - 20:00
10. wtorek 27.03.2018 18:30 - 20:00
11. wtorek 10.04.2018 18:30 - 20:00
12. wtorek 17.04.2018 18:30 - 20:00
13. wtorek 24.04.2018 18:30 - 20:00
14. wtorek 8.05.2018 18:30 - 20:00
15. wtorek 15.05.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podstawowym celem będzie przekazanie wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie zdolności efektywnej i satysfakcjonującej reakcji w różnych sytuacjach społecznych. W dzisiejszym świecie niezwykle istotna staje się potrzeba adekwatnej i efektywnej komunikacji w wielu sytuacjach społecznych, na które nie mamy gotowych schematów działania i które wymagają zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności w zupełnie nowy sposób. Poprzez mini wykłady oraz ćwiczenia warsztatowe realizowane będą treści mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności, poszerzenia kompetencji oraz wiedzy związanej z komunikacją interpersonalną, werbalną i niewerbalną oraz praktycznymi zastosowaniami w/w wiedzy.

Tematyka kursu

Teorie procesu komunikacyjnego. Kulturowe uwarunkowania komunikacji interpersonalnej. Funkcje komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja werbalna – analiza treści wypowiedzi. Kontekst społeczny procesu komunikacyjnego.

Komunikacja niewerbalna: sfery komunikacji niewerbalnej. Funkcje sygnałów niewerbalnych. Rozpoznawanie i interpretacja mowy ciała. Kategorie zachowania niewerbalnego (proksemika, kinezjetyka, paralingwistyka).

Style komunikacji a wywieranie wpływu: afiliacyjny, dominacyjny, asertywny.

Komunikacja w grupie. Ekspresja emocjonalna. Emblematy.

Procesy grupowe.

Dynamika grupy.

Kanały percepcji – ich rola w procesie komunikacji społecznej.

Stany ja, gry słowne – wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej

Postawy życiowe i ich wpływ na funkcjonowanie społeczne.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik przyswoi określoną wiedzę i umiejętności, a szczególnie

- zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej

- znać czynniki usprawniające komunikację interpersonalną i pogłębiające relacje społeczne

- zna style komunikacji

- zna procesy grupowe, dynamiki grupy oraz postawy życiowe w kontekście komunikacji interpersonalnej

- posiada umiejętność rozpoznawania stylów komunikacji, postaw życiowych oraz procesów grupowych

- posiada umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce

- posiada umiejętność rozpoznawania dominujących kanałów percepcyjnych

- posiada umiejętność analizy komunikatów werbalnych i niewerbalnych

Metody pracy

mini wykłady, praca w grupach, warsztaty, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów