Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja transformująca

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Marzena Blachowska-Szmigiel


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 18.10.2019 16:45 - 20:00
2. piątek 25.10.2019 16:45 - 20:00
3. piątek 8.11.2019 16:45 - 20:00
4. piątek 15.11.2019 16:45 - 20:00
5. piątek 22.11.2019 16:45 - 20:00
6. piątek 29.11.2019 16:45 - 20:00
7. piątek 6.12.2019 16:45 - 20:00
8. piątek 13.12.2019 16:45 - 20:00
9. piątek 20.12.2019 16:45 - 20:00
10. piątek 10.01.2020 16:45 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania rozmowy z nowopoznaną osobą.
 2. Rozwijanie umiejętności wywoływania pożądanego stanu wewnętrznego dzięki wizualizacjom, afirmacjom, zmianom postawy ciała oraz kotwiczeniu.
 3. Rozwijanie umiejętności budowania dobrego kontaktu przez odzwierciedlanie słuchowe, wzrokowe i kinestetyczne
 4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania „kto ma problem”, opisywania go w sposób sensoryczny i stosowania metody pięciu kroków do rozwiązania problemu
 5. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania blokad komunikacyjnych i ich skutków
 6. Rozwijanie nastawienia na słuchanie
 7. Rozwijanie umiejętności wspierania takich jak: udoskonalona umiejętność zadawania pytań, udoskonalona umiejętność odzwierciedlania, konfrontowania, przeramowywania, używania metafor, bezpośredniość, używania języka dla zasocjowania lub zdysocjowania
 8. Rozwijanie umiejętności rozróżnienia zachowania asertywnego, agresywnego i nieasertywnego
 9. Rozwijanie umiejętności odróżniania konfliktu potrzeb od konfliktu wartości

Tematyka kursu

 1. Nawiązywanie kontaktu i budowanie dobrego kontaktu
 2. Wpływ stanów umysłu na nawiązywanie kontaktu i budowanie dobrego kontaktu
 3. Sposoby wywoływania stanów umysłu wzmacniających energię witalną (stan spokoju wewnętrznego, poczucia zaufania, podwyższonego poczucia wartości, relaksu, itp.)
 4. Tworzenie rozwiązań problemów metodą 5 kroków
 5. Uważność i odzwierciedlanie czyli pełne słuchanie drugiej osoby
 6. Jak wspierać innych w procesie zamiany bez podsyłania im gotowych rozwiązań problemów?
 7. Zachowania asertywne, agresywne i nieasertywne w komunikacji interpersonalnej
 8. Konflikty potrzeb i konflikty wartości

Efekty kształcenia

 1. Potrafi inicjować i podtrzymywać rozmowę z nowopoznaną osobą.
 2. Umie zastosować wizualizacje, afirmacje, zmiany postawy ciała oraz kotwiczenie, by wywołać pożądany stan wewnętrzny.
 3. Stosuje odzwierciedlanie słuchowe, wzrokowe, kinestetyczne w celu budowania dobrego kontaktu
 4. Rozpoznaje „kto ma problem”, potrafi opisać problem w sposób sensoryczny i opisać proces rozwiązywania problemu w pięciu krokach
 5. Rozpoznaje blokady komunikacyjne i określa ich skutków
 6. Potrafi słuchać uważnie, zadawać pytania otwarte i odzwierciedlać uczucia i informacje
 7. Stosuje umiejętności wspierania
 8. Potrafi rozróżnić zachowania asertywne, agresywne i nieasertywne
 9. Odróżnia konflikt potrzeb od konfliktu wartości

Metody pracy

metoda warsztatowa, praca w grupach, metoda ćwiczeniowa, metody aktywizujące, dyskusja

Bibliografia

Bolstad  R. 2013. Komunikacja transformująca. Metamorfoza. Wrocław.

Covay S.R. 2003. 7 nawyków skutecznego działania. Rebis. Poznań

Knapp M.L., Hall, J.A. 1997. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich

McKay, M., Davis M., Fanning P., 2001.Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP. Gdańsk


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

mini projekty do realizacji w parach, test wiedzy i umiejętności

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów