Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Komunikacja w biznesie

Prowadzący: dr Karolina Ruta-Korytowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 25.10.2018 17:00 - 18:15
2. czwartek 8.11.2018 17:00 - 18:15
3. czwartek 15.11.2018 17:00 - 18:15
4. czwartek 22.11.2018 17:00 - 18:15
5. czwartek 29.11.2018 17:00 - 18:15
6. czwartek 6.12.2018 17:00 - 18:15
7. czwartek 13.12.2018 17:00 - 18:15
8. czwartek 20.12.2018 17:00 - 18:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- wskazanie różnych definicji „komunikacji”;

- wskazanie różnic w komunikacji biznesowej wewnętrznej i zewnętrznej;

- poznanie specyfiki koncepcji plain language – model prostej polszczyzny;

- wskazanie różnic między perswazją a manipulacją w komunikacji,

- zapoznanie z mechanizmami budowania dominacji w języku;

- przedstawienie różnych modeli komunikacyjnych w biznesie;

- wskazanie różnic w komunikacji w biznesie dawniej i dziś.

Tematyka kursu

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów komunikacji w biznesie. Zajęcia będą miały w przeważającej mierze wymiar praktyczny: przyjrzymy się modelom komunikacji i ich zmianom na przestrzeni ostatnich lat, pokażemy przykłady współczesnych modeli ze szczególnym naciskiem na język. Zapoznamy się z konpcecją plain language – prostej polszczyzny, zasad jej opracowywania i spróbujemy na własnych przykładach dostosować teksty do tego modelu.

Przyjrzymy się typom komunikacji, w których obecna jest perswazja i dominacja, spróbujemy znaleźć jej językowe wyznaczniki.

Wybrane tematy spotkań:

 1. Komunikacja interpersonalna (modele komunikowania się, bariery komunikacyjne itp.)
 2. Komunikacja w biznesie
 3. Kultura (etyka) komunikacji
 4. Komunikacja z klientem
 5. Komunikacja w biznesie dawniej i dziś
 6. Standard prostej polszczyzny - narzędzie do skutecznej komunikacji

Efekty kształcenia

Po zakończonym cyklu spotkań słuchacz:

 1. ma podstawową wiedzę dotyczącą różnych koncepcji komunikacji;
 2. zna i rozumie pojęcia: komunikacja interpersonalna, komunikacja wewnętrzna, plain language, dominacja, perswazja, manipulacja
 3. zna sposoby budowania relacji w firmie;
 4. potrafi wskazać podstawowe elementy składające się na komunikację wewnętrzną na podanym przykładzie;
 5. zna koncepcję plain language i potrafi tworzyć teksty zgodnie z jej założeniami;
 6. potrafi omówić specyfikę komunikacji marketingowej.

Metody pracy

ćwiczenia

dyskusja

elementy metody eksponującej (krótkie filmy ilustrujące problem stanowiący przedmiot wykładu lub dyskusji)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.