Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Komunikacja zewnętrzna w jednostce organizacyjnej

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 6.10.2017 17:00 - 20:00
2. piątek 13.10.2017 17:00 - 20:00
3. piątek 20.10.2017 17:00 - 20:00
4. piątek 27.10.2017 17:00 - 20:00
5. piątek 3.11.2017 17:00 - 20:00
6. piątek 10.11.2017 17:00 - 20:00
7. piątek 17.11.2017 17:00 - 20:00
8. piątek 24.11.2017 17:00 - 18:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie się z pojęciem komunikacji zewnętrznej i jej miejscem w strategii jednostki organizacyjnej

We współczesnym świecie biznesu podmiot gospodarczy w ramach zarządzania jednostką organizacyjną nie może opierać się jedynie na takich elementach zarządzania jak: marketing, PR czy też ogólne zarządzanie marką.

Obecnie oczekiwania rynku oraz klientów są coraz bardziej wyrafinowane i wymagają zmiany sposobu informowania, przy którym nie wystarcza to, że podmiot gospodarczy stawia wyłącznie na zysk. Zachodzi potrzeba zmiany kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, gdyż konsument od czasów rewolucji ekonomicznej zmienił swoje podejście z konsumenta mniej na bardziej wymagającego. Dla tego w dzisiejszych czasach wytworzenie produktu jest niewystarczające, gdyż pojawia się potrzeba kontaktu z konsumentem, wskazanie na takie aspekty jak: wpływ produktu na organizm lub środowisko, wsparcie różnych społecznych inicjatyw przez przedsiębiorstwo czy też inne wyróżniające na rynku cechy danego produktu.

 Przy takim rozumieniu zarządzania, staje się niemożliwym zarządzanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia różnych działów, mających swoje odrębne cele i często przeciwstawiają się jedni drugim. Celem współczesnego jednostki organizacyjnej powinno być wypracowanie jedynej, spójnej strategii zwracającej uwagę na potrzeby wszystkich interesariuszy, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Taką strategię może wypracować specjalista od komunikacji, który nie prześladuje konkretnych celów takich jak: sprzedaż, zakup, reklama, nabór lub zwolnienie pracowników etc.

Celem działu komunikacji jest stworzenie całościowego, zgranego obrazu przedsiębiorstwa, w którym wszystkie elementy współpracują i nie są ze sobą sprzeczne. Jednym z elementów komunikacyjnej strategii firmy jest właśnie komunikacja zewnętrzna.

Tematyka kursu

Organizacja komunikacji zewnętrznej. Sposoby organizowania komunikacji w jednostce organizacyjnej. Struktura komunikacji.

Tworzenie strategii komunikacyjnej. Kontenty komunikacyjne. Kanały przepływu informacji zewnętrznej. Planowanie programów i kampanii komunikacyjnych.

Narzędzia komunikacji zewnętrznej i umiejętność ich wykorzystania w kampaniach komunikacyjnych.

Komunikacja z interesariuszami zewnętrznymi: tożsamość, wizerunek, reputacja.

Efekty kształcenia

Opracować strategie komunikacji zewnętrznej dla jednostki organizacyjnej.

Używać narzędzi komunikacji zewnętrznej dla stworzenia wizerunku własnego i wizerunku jednostki organizacyjnej.

Zbadać i ocenić kanały przepływu informacji zewnętrznej.

Zorganizować kampanię komunikacyjną.

Określić grupę interesariuszy zewnętrznych jednostki organizacyjnej i zarządzać procesem komunikacyjnym z w/w grupą.

Metody pracy

wykłady


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów