Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Komunikacja zewnętrzna w jednostce organizacyjnej w epoce digitalizacji

Prowadzący: dr Oksana Erdeli


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 4.02.2017 10:00 - 13:15
2. sobota 11.02.2017 10:00 - 13:15
3. sobota 18.02.2017 10:00 - 13:15
4. sobota 25.02.2017 10:00 - 13:15
5. sobota 4.03.2017 10:00 - 13:15
6. sobota 11.03.2017 10:00 - 13:15
7. sobota 18.03.2017 10:00 - 13:15
8. sobota 25.03.2017 10:00 - 13:15

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie się z pojęciem komunikacji zewnętrznej i jej miejscem w strategii jednostki organizacyjnej

We współczesnym świecie biznesu podmiot gospodarczy w ramach zarządzania jednostką organizacyjną nie może opierać się jedynie na takich elementach zarządzania jak: marketing, PR czy też ogólne zarządzanie marką.

Obecnie oczekiwania rynku oraz klientów są coraz bardziej wyrafinowane i wymagają zmiany sposobu informowania, przy którym nie wystarcza to, że podmiot gospodarczy stawia wyłącznie na zysk. Zachodzi potrzeba zmiany kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, gdyż konsument od czasów rewolucji ekonomicznej zmienił swoje podejście z konsumenta mniej na bardziej wymagającego. Dla tego w dzisiejszych czasach wytworzenie produktu jest niewystarczające, gdyż pojawia się potrzeba kontaktu z konsumentem, wskazanie na takie aspekty jak: wpływ produktu na organizm lub środowisko, wsparcie różnych społecznych inicjatyw przez przedsiębiorstwo czy też inne wyróżniające na rynku cechy danego produktu.

 Przy takim rozumieniu zarządzania, staje się niemożliwym zarządzanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia różnych działów, mających swoje odrębne cele i często przeciwstawiają się jedni drugim. Celem współczesnej jednostki organizacyjnej powinno być wypracowanie jedynej, spójnej strategii zwracającej uwagę na potrzeby wszystkich interesariuszy, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Taką strategię może wypracować specjalista od komunikacji, który nie prześladuje konkretnych celów takich jak: sprzedaż, zakup, reklama, nabór lub zwolnienie pracowników etc.

Celem działu komunikacji jest stworzenie całościowego, zgranego obrazu przedsiębiorstwa, w którym wszystkie elementy współpracują i nie są ze sobą sprzeczne. Jednym z elementów komunikacyjnej strategii firmy jest właśnie komunikacja zewnętrzna.

 

Tematyka kursu

·         Organizacja komunikacji zewnętrznej. Sposoby organizowania komunikacji w jednostce organizacyjnej. Struktura komunikacji. Studium przypadku (6 godz.)

·         Tworzenie strategii komunikacyjnej. Kontenty komunikacyjne. Badanie kanałów przepływu informacji zewnętrznej. Planowanie programów i kampanii komunikacyjnych Studium przypadku

·         Narzędzia komunikacji zewnętrznej i umiejętność ich wykorzystania w kampaniach komunikacyjnych. Studium przypadku

·         Komunikacja z interesariuszami zewnętrznymi: tożsamość, wizerunek, reputacja. Studium przypadku

Efekty kształcenia

Słuchacz potrafi:

·         Opracować strategie komunikacji zewnętrznej dla jednostki organizacyjnej.

·         Używać narzędzi komunikacji zewnętrznej dla stworzenia wizerunku własnego i wizerunku jednostki organizacyjnej.

·         Zbadać i ocenić kanały przepływu informacji zewnętrznej.

·         Zorganizować kampanię komunikacyjną.

·         Określić grupę interesariuszy zewnętrznych jednostki organizacyjnej i zarządzać procesem komunikacyjnym z w/w grupą.

Metody pracy

wykłady i warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test