Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Komunikacyjny khmerski

Prowadzący: mgr Setha Long-Kucharczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ khmerski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.01.2022 17:00 - 18:30
2. wtorek 1.02.2022 17:00 - 18:30
3. wtorek 8.02.2022 17:00 - 18:30
4. wtorek 15.02.2022 17:00 - 18:30
5. wtorek 22.02.2022 17:00 - 18:30
6. wtorek 1.03.2022 17:00 - 18:30
7. wtorek 8.03.2022 17:00 - 18:30
8. wtorek 15.03.2022 17:00 - 18:30
9. wtorek 22.03.2022 17:00 - 18:30
10. wtorek 29.03.2022 17:00 - 18:30
11. wtorek 5.04.2022 17:00 - 18:30
12. wtorek 12.04.2022 17:00 - 18:30
13. wtorek 19.04.2022 17:00 - 18:30
14. wtorek 26.04.2022 17:00 - 18:30
15. wtorek 10.05.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przedmiotem zajęć język khmerski jest realizacja programu kursu, który powinien wzbogacić słuchaczy o następujące, ważne kompetencje interpersonalne, instrumentalne i systemowe:

opanowanie języka khmerskiego, wsparte dobrym rozumieniem khmerskiej kultury oraz kambodżańskich realiów społeczno-ekonomicznych, umożliwiające w przypadku podjęcia pracy w Kambodży pozytywny odbiór przez różne kręgi khmerskiego społeczeństwa;

Nabycie kompetencji językowych umożliwiających funkcjonowanie w charakterze tłumacza świadczącego usługi polskim firmom turystycznym i handlowym oraz instytucjom naukowym i kulturalnym zainteresowanym utrzymywaniem kontaktów z kambodżańskimi partnerami dać możliwość opanowania słownictwa pozwalającego na umiarkowanie aktywną komunikację werbalną.

Tematyka kursu

Komunikacyjny khmerski – jak poruszać się w Kambodży.

Efekty uczenia się

  • potrafi dostosować styl przekazu do odbiorcy, umiejętnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi
  • potrafi rozwiązywać ewentualne problemy językowe samodzielnie, korzystając ze słowników lub dopytując o szczegóły rozmówcę
  • posługuje się zasobem leksykalnym, który umożliwia precyzyjne wyrażanie emocji oraz formułowanie myśli i opinii na abstrakcyjne, złożone i nieznane sobie tematy

 Metody pracy

praca w grupach i indywidualna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.