Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Koniec demokracji? Wprowadzenie do polityki ustrojowej

Prowadzący: dr Stanisław Zyborowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2017 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 30.01.2017 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 6.02.2017 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 13.02.2017 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 20.02.2017 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 27.02.2017 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 6.03.2017 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 13.03.2017 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 20.03.2017 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 27.03.2017 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 3.04.2017 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 10.04.2017 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 24.04.2017 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 8.05.2017 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 15.05.2017 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Dostarczenie wiedzy na temat demokracji w aspekcie normatywnym i empirycznym. Zaprezentowanie modeli demokracji od antyku do współczesności. Poddanie analizie dyskursu aksjologicznego w obszarze demokracji, w kontekście przyszłości demokracji.

Tematyka kursu

Demokracja jako kategoria polityczna. Aksjologiczne aspekty demokracji. Instytucje demokratyczne we współczesnych państwach: organy państwa, partie i organizacje polityczne. Procesy podejmowania decyzji w sferze publicznej.

Efekty kształcenia

Znajomość instytucji i procedur demokratycznych we współczesnych państwach. Umiejętność analizy krytycznej sfery politycznej.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny, uzupełniony materiałami audiowizualnymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.