Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Konjunktiv nie taki straszny (B2-C1)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 18:30 - 20:00
2. środa 5.04.2023 18:30 - 20:00
3. środa 12.04.2023 18:30 - 20:00
4. środa 19.04.2023 18:30 - 20:00
5. środa 26.04.2023 18:30 - 20:00
6. środa 10.05.2023 18:30 - 20:00
7. środa 17.05.2023 18:30 - 20:00
8. środa 24.05.2023 18:30 - 20:00
9. środa 31.05.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest powtórzenie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnienia gramatycznego Konjunktiv I oraz Konjunktiv II. Bywa ono czasem problematyczne dla uczących się języka niemieckiego. Niemniej jednak używa się go bardzo często – i w życiu codziennym i zawodowym. Z pomocą Konjunktivu można wyrazić między innymi życzenia, marzenia, możliwości, warunki, porównania, skutek czy przytoczyć czyjeś słowa. Odgrywa również znaczącą rolę w kontaktach międzyludzkich i pomaga wyrażać się grzecznie. Dlatego warto go dobrze opanować.

Kurs będzie łączył w sobie teorię i praktykę. Ćwiczenia gramatyczne utrwalą formy Konjunktivu I oraz Konjunktivu II. Te następnie zostaną przełożone na praktyczne ćwiczenia w postaci rozmów, odgrywania krótkich scenek itp.

Tematyka kursu

Konjunktiv II

  • Verbformen
  • Irrealer Wunschsatz
  • Irrealer Konditionalsatz
  • Irrealer Vergleichssatz
  • Irrealer Konsekutivsatz
  • Andere Anwendungsbereiche

 

Konjunktiv I

  • Bildung von Verbformen
  • Indirekte Rede
  • Weitere Anwendungsbereiche

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą płynniej posługiwać się konstrukcjami z użyciem trybu przypuszczającego (Konjunktiv I i II).

- zyskają świadomość różnic między językiem polskim i niemieckim

- będzie im łatwiej rozumieć wypowiedzi ustne rodzimych użytkowników języka niemieckiego

Metody pracy

Wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu gramatycznego, opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.