Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Konsekwencje zmian środowiska w regionach górskich i polarnych

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Krzysztof Zawierucha


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 120,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 28.03.2023 18:00 - 19:30
2. wtorek 4.04.2023 18:00 - 19:30
3. wtorek 11.04.2023 18:00 - 19:30
4. wtorek 18.04.2023 18:00 - 19:30
5. wtorek 25.04.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Konsekwencje zachodzących zmian klimatu dla bioróżnorodności, ekosystemów i ekonomii.

Tematyka kursu

biologia polarna, biologia glacjalna, ekosystemy polarne, ekosystemy górskie, ekosystemy glacjalne, kriosfera, zanieczyszczenia w regionach polarnych, wpływ zmian klimatu na ekosystemy glacjalne, bioróżnorodność najzimniejszych ekosystemów, antropocen.

Efekty uczenia się

- Uczestnik potrafi ocenić konsekwencje zachodzących zmian klimatu dla bioróżnorodności, ekosystemów i ekonomii.

- Posiadanie podstawowej wiedzy o ekosystemach glacjalnych (lodowce) oraz śnieżnych (wieloletnie płaty śniegu).

- Uczestnik potrafi omówić rolę lodowców w funkcjonowaniu ekosystemów lądowych i morskich.

- Jest w stanie wskazać i omówić powszechnie występujące zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego oraz tzw. miejsca wzorcowe (benchmark sites) w badaniach rozmieszczenia i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

- Potrafi wskazać i omówić potencjalne, przyszłe scenariusze zmian w ekosystemach górskich i polarnych.

- Jest świadomy/a wpływu zmian klimatu na historie cywilizacji oraz wpływu człowieka na ekosystem (antropocen).

Metody pracy

wykład oraz dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.