Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- analiza wybranych zagadnień

Prowadzący: mgr Adam Marciniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2023 17:30 - 19:00
2. środa 1.02.2023 17:30 - 19:45
3. środa 8.02.2023 17:30 - 19:00
4. środa 15.02.2023 17:30 - 19:00
5. środa 22.02.2023 17:30 - 19:00
6. środa 1.03.2023 17:30 - 19:00
7. środa 8.03.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zaakcentowanie roli i istoty konstytucji we współczesnym demokratycznym państwie prawnym, podkreślenie znaczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w polskim systemie prawnym, pogłębienie wiedzy w zakresie konstytucyjnych praw i wolności oraz konstytucyjnych organów państwa, analiza przepisów mogących wywoływać spory w doktrynie prawniczej, refleksja nad możliwością zmiany wybranych przepisów Konstytucji.

Tematyka kursu

- rys historyczny kształtowania się polskiego konstytucjonalizmu,

- analiza wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.,

- refleksja nad spornymi przepisami, mogącymi wywołać rozbieżności interpretacyjne,

- refleksja nad zasadnością zmiany Konstytucji.

Efekty uczenia się

Uczestnik poszerza wiedzę dotyczącą przepisów polskiej Konstytucji – dostrzega rolę ustawy zasadniczej i znaczenie jej przestrzegania dla sprawnie funkcjonującego państwa oraz potrafi wskazać i uargumentować, które przepisy konstytucyjne mogą wywoływać wątpliwości interpretacyjne.  

Metody pracy

Wykład – analiza przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem niezbędnych metod wykładni prawa. Prezentacje multimedialne. Możliwość prowadzenia dyskusji nad zagadnieniami budzącymi wątpliwości.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.