Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Kontemplacja i medytacja chrześcijańska

Prowadzący: dr Justyna Sprutta


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.10.2023 14:00 - 17:00
2. sobota 28.10.2023 14:00 - 17:00
3. sobota 4.11.2023 14:00 - 17:00
4. sobota 18.11.2023 14:00 - 17:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- przybliżenie rozmaitych form modlitwy

- zastosowanie we własnej codzienności różnorodnych form modlitwy

- umiejętność tworzenia i stosowania w praktyce medytacji i kontemplacja ignacjańskiej

- umiejętność otwarcia się na ciszę

- umiejętność stosowania obrazu w kontemplacji

Tematyka kursu

- wybrane zagadnienie z historii form modlitwy

- pojęcia: medytacja i kontemplacja

- trudności z ciszą

- obraz w kontemplacji i słowo w medytacji

- tworzenie medytacji

- tworzenie kontemplacji

- medytacja i kontemplacja ignacjańska

- spotkania online z liderami prowadzącymi chrześcijańską medytację i kontemplację

 

Efekty uczenia się

- słuchacz/ka zna rozmaite formy modlitwy i potrafi je wprowadzić we własne życie

- słuchacz/ka potrafi tworzyć i prowadzić medytację i kontemplację chrześcijańską

Metody pracy

- wykład

- pokaz

- dyskusja

- multimedia (prezentacja, film)

- ćwiczeniowa


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- prezentacja struktury medytacji i kontemplacji chrześcijańskiej oraz poprowadzenie medytacji lub kontemplacji .

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów