Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Konwersacje w j. hiszpańskim- poziom B2

Prowadzący: dr Wojciech Sawala


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 390,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 15:00 - 16:30
2. piątek 31.03.2023 15:00 - 16:30
3. środa 5.04.2023 15:00 - 16:30
4. piątek 7.04.2023 15:00 - 16:30
5. środa 12.04.2023 15:00 - 16:30
6. piątek 14.04.2023 15:00 - 16:30
7. środa 19.04.2023 15:00 - 16:30
8. piątek 21.04.2023 15:00 - 16:30
9. środa 26.04.2023 15:00 - 16:30
10. piątek 28.04.2023 15:00 - 16:30
11. piątek 5.05.2023 15:00 - 16:30
12. środa 10.05.2023 15:00 - 16:30
13. piątek 12.05.2023 15:00 - 16:30
14. środa 17.05.2023 15:00 - 16:30
15. piątek 19.05.2023 15:00 - 16:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego, poszerzenie słownictwa, ćwiczenie rozumienia i poprawnego użycia zaawansowanych form gramatycznych, praktyka umiejętności wypowiedzi ustnej. Praktyka rozumienia tekstu pisanego oraz wypowiedzi ustnych.

Tematyka kursu

Odpowiednie dla poziomu B2 umiejętności i zasoby językowe dotyczące takich obszarów życia, jak: klimat, społeczeństwo, podróże i turystyka, emocje, związki i relacje międzyludzkie, media i komunikacja, style życia, kultura i sztuka. Dokładny program możliwy do doprecyzowania na podstawie ankiety dotyczącej zainteresowań i potrzeb uczestników.

Efekty uczenia się

Uczestnik/czka sprawnie komunikuje się w języku hiszpańskim na poziomie B2, rozumie teksty prasowe i nagrania audio (np. podcasty) na wybrane tematy, potrafi streszczać zrozumiane przez siebie komunikaty i formułować poprawne i uargumentowane opinie na ich temat.

Metody pracy

Lektura materiałów prasowych i ich komentarz. Słuchanie nagrań audio i rozmowy na poruszane w nich tematy. Ćwiczenia gramatyczne (materiały dostarcza prowadzący) i praktyka wypowiedzi ustnej z wykorzystaniem omawianych konstrukcji składniowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.