Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Korea Północna- komunistyczna dynastia Kimów

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Grażyna Strnad


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 31.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.01.2021 16:45 - 19:00
2. środa 3.02.2021 16:45 - 19:00
3. środa 10.02.2021 16:45 - 19:00
4. środa 17.02.2021 16:45 - 19:00
5. środa 24.02.2021 16:45 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z przywódcami Korei Północnej (Kim Ir Senem, Kim Dzong Ilem i Kim Dzong Unem).  Przedstawienie ich biografii i ideologii politycznych, które ukształtowały życie Koreańczyków z Północy. Tematy zajęć uwzględniają najważniejsze zagadnienia odnoszące się do północnokoreańskich spraw politycznych, kulturowych i gospodarczych. Uczestnicy kursu nabywają umiejętność samodzielnej analizy problemów przedstawionych podczas wykładów i pochodzących z zalecanej literatury przedmiotu.

Tematyka kursu

  1. Okoliczności powstania Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej.
  2. Kim Ir Sen: Wieczny Prezydent Korei Północnej, ojciec narodu, ideologia dżucze, zasady funkcjonowania państwa totalitarnego, koreańska rewolucja.
  3. Kim Dzong Il: Kochany Wódź, polityka songun, funkcjonowanie północnokoreańskiego państwa totalitarnego, północnokoreański program rozwoju broni jądrowej, kryzysy nuklearne.
  4. Kim Dzong Un: Szanowny Przywódca, polityka byungjin, północnokoreański model przywództwa politycznego, państwo totalitarne - rozwój czy upadek Korei Północnej, Korea Północna - atomowe mocarstwo.
  5. Komunistyczna dynastia Kimów: wybrane problemy (sakralizacja przywódców, kult jednostki propaganda, problem praw człowieka, uciekinierzy, problem pojednania i zjednoczenia Korei, płaszczyzny współpracy i wymiany międzykoreańskiej).

Efekty kształcenia

Po zakończeniu wykładów Słuchacz potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne i gospodarcze występujące w Korei Północnej. Ma wiedzę na temat okoliczności powstania państwa północnokoreańskiego.  Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę do analizy i interpretacji współczesnych problemów życia Koreańczyków z Północy, rozumie znaczenie odmienności kulturowej i cywilizacyjnej Korei Północnej. Ma świadomość istniejących problemów związanych z bezpieczeństwem na Półwyspie Koreańskim.

Metody pracy

Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny