Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Kościół i polityka dzisiaj

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Cezary Kościelniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.03.2021 9:30 - 11:00
2. sobota 10.04.2021 9:30 - 11:00
3. sobota 17.04.2021 9:30 - 11:00
4. sobota 24.04.2021 9:30 - 11:00
5. sobota 8.05.2021 9:30 - 11:00
6. sobota 15.05.2021 9:30 - 11:00
7. sobota 22.05.2021 9:30 - 11:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę relacji Kościoła katolickiego i polityki, w kontekście wyzwań zmieniającego się świata. W jaki sposób we współczesnym Kościele określa się władzę? W jaki sposób Kościół wpływa na politykę? Jak odpowiada na najważniejsze wyzwania współczesności? Między innymi te pytania pojawią się w toku kursu.

Tematyka kursu

Podczas siedmiu spotkań słuchacze zostaną zapoznani z tematami wprowadzającymi ich w wybrane zagadnienia związane z relacjami Kościół-polityka.

  1. Oświecenie i koniec porządku teokratycznego, o źródłach współczesnych kłopotów Kościoła z polityką.
  2. Kościół i władza, podstawowe pojęcia w kontekście współczesności.
  3. Kościół i współczesna bio-laicyzacja oraz bio-polityka.
  4. Europa postchrześcijańska babcia? Chrześcijańska perspektywa kryzysu Zachodu.
  5. Kościół wobec zmiany klimatycznej.
  6. Kościół i polityka nowych tożsamości cyfrowych.
  7. Symbole i nowa teologia polityczna.

Efekty kształcenia

Słuchacze zapoznają się z tematyką bieżących zagadnień polityki w kontekście Kościoła, poznają kluczowe dokumenty, stanowiska i postacie w odniesieniu do danych zagadnień. Wykład pozwoli zbudować i przemyśleć bazę wiedzy dot. postulatów politycznych KK.

Metody pracy

Siedem tematycznych wykładów, połączonych z pytaniami i dyskusją.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów