Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Kreatywne formy nauki i nauczania

Prowadzący: dr Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 22.10.2018 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 29.10.2018 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 5.11.2018 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 12.11.2018 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 19.11.2018 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 26.11.2018 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 3.12.2018 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 10.12.2018 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 17.12.2018 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 7.01.2019 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 14.01.2019 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 21.01.2019 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 28.01.2019 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 4.02.2019 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnik w praktyce pozna kreatywne formy szybkiej i efektywnej nauki oraz aktywne metody nauczania.

Uczestnik zdobędzie umiejętności związane z tworzeniem urozmaiconych notatek, wykorzystaniem mnemotechnik, metody testowania, gier i zabaw w edukacji.

Uczestnik będzie umiał dopasować styl nauki do stylu przyswajania wiedzy.

Tematyka kursu

Diagnoza typów przyswajania nauki.

Czas a nauka, planowanie i organizowanie nauki.

Motywowanie do nauki.

Szybkie czytanie.

Mnemotechniki i metody haków pojęciowych.

Mapy mentalne i inne metody aktywnego notowania.

Metoda dramy w edukacji.

Praca z filmem.

Aktywna nauka języków obcych.

Metoda TOC w edukacji.

Gry w edukacji.

Formy dziennikarskie jako pomoc w nauce.

Wykorzystanie metod behawioralnych i niedyrektywnych w uczeniu i nauczaniu.

Storytelling.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu nauki uczestnik potrafi posługiwać się efektywnymi, wizualnymi formami tworzenia notatek.

Zna mnemotechniki i wykorzystuje je efektywnie.

Posługuje się metodą TOC i metodą dramy.

Zna zasady efektywnej nauki języków obcych.

Potrafi motywować do nauki

Metody pracy

Praca w grupach, w parach, tworzenie map mentalnych, gry, ćwiczenia aktywne, studia przypadków, dyskusja, fragmenty filmów.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny obejmujący mini warsztat, w którym uczestnicy nauczą się czegoś pod przewodnictwem uczestnika.