Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kreatywność w tłumaczeniu

Prowadzący: dr Katarzyna Nowicka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 23.01.2018 16:45 - 18:15
2. wtorek 30.01.2018 16:45 - 18:15
3. wtorek 6.02.2018 16:45 - 18:15
4. wtorek 20.02.2018 16:45 - 18:15
5. wtorek 27.02.2018 16:45 - 18:15
6. wtorek 6.03.2018 16:45 - 18:15
7. wtorek 13.03.2018 16:45 - 18:15
8. wtorek 20.03.2018 16:45 - 17:30

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Podczas warsztatów poznamy strategie tłumaczenia kreatywnego, będziemy doskonalić umiejętność analizy i interpretacji oryginału oraz, przede wszystkim, przekładać teksty wymagające od tłumacza twórczego, nowatorskiego podejścia, tj. teksty marketingowe, reklamy, teksty publicystyczne czy literackie. Dosłowne, wierne odwzorowywanie tekstów w języku docelowym będzie poza obszarem naszych zainteresowań. Skoncentrujemy się natomiast na przekładzie uwzględniającym takie cechy oryginału jak: styl, ton, emocje, kontekst czy funkcja.

Tematyka kursu

 1. Manipulacja w tłumaczeniu: strategie semantyczne
 2. Manipulacja w tłumaczeniu: strategie pragmatyczne
 3. Tłumaczenie jako adaptacja
 4. Tłumaczenie neologizmów i nazw własnych
 5. Tłumaczenie tekstów rymowanych i rytmicznych
 6. Tłumaczenie marketingowe: marki i slogany reklamowe
 7. Tłumaczenie marketingowe: reklamy
 8. Omówienie projektu tłumaczeniowego

Efekty kształcenia

Uczestnicy będą przekładać teksty o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem odpowiednich, omówionych podczas kursu, strategii tłumaczeniowych; będą potrafili dokonać analizy tekstu wyjściowego; wezmą udział w projekcie tłumaczeniowym, który zostanie oceniony przez prowadzącego.

Metody pracy

Warsztaty/ ćwiczenia tłumaczeniowe indywidualne oraz w grupach, praca indywidualna uczestnika (projekt tłumaczeniowy), elementy wykładu z prezentacją multimedialną, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów