Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kształtowanie się ukraińskiej tożsamości i narodu

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 190,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 22.10.2018 17:30 - 19:45
2. poniedziałek 29.10.2018 17:30 - 19:45
3. poniedziałek 5.11.2018 17:30 - 19:45
4. poniedziałek 12.11.2018 17:30 - 19:45
5. poniedziałek 19.11.2018 17:30 - 19:45
6. poniedziałek 26.11.2018 17:30 - 19:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekaz  podstawowej wiedzy o kształtowaniu się ukraińskiej wspólnoty narodowej z różnorodnych segmentów oraz formowaniu narodowej tożsamości i konsekwencjach tego dla regionu oraz najbliższych sąsiadów – w tym Polaków.

Tematyka kursu

  • Wokół początku ; definicje. Mity i legendy, baśnie czy wręcz bujdy
  • Spory o Ruś Kijowską. Czy był to archetyp ukraińskiej państwowości?
  • Ukraina pod litewska i polską administracją.
  • Kozaczyzna i mity wokół niej. Kolejny mit założycielski ukraińskiej państwowości
  • Podziały Ukrainy i konsekwencje tegoż dla procesu budowy narodu oraz jego identyfikacji
  • Kształtowanie się identyfikacji  i nowoczesnego narodu. Rola Galicji i Naddnieprza
  • Po pierwszej wojnie światowej. Nieudane próby budowy państwowości oraz nacjonalizm integralny
  • Lata drugiej wojny światowej i sobornost ziem ukraińskich. Droga do niepodległości.
  • Regiony Ukrainy, ich mozaika i skutki tego dla państwa. Donbas itd.

Efekty kształcenia

Wiedza: poznaje lepiej i głębiej przez pryzmat niezwykle skomplikowanej historii naszego ukraińskiego sąsiada, rozumie występujące tam zjawiska etniczne i społeczne, zna różnorodność tego kraju

Umiejętności: rozpoznaje problemy społeczne i etniczne i potrafi je zinterpretować; analizuje wydarzenia historyczne i społeczne.

Kompetencje społeczne: potrafi walczyć z mitami i stereotypami, które wyrosły wokół Ukrainy i Ukraińców; wykazuje empatię dla problemów sąsiada, nie tracąc swojej tożsamości; potrafi budować normalne relacje z ukraińskimi sąsiadami.

Metody pracy

Wykład


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.