Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kształtowanie się ukraińskiej tożsamości i narodu

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Jarnecki


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2017 18:50 - 20:20
2. poniedziałek 6.02.2017 18:50 - 20:20
3. poniedziałek 20.02.2017 18:50 - 20:20
4. poniedziałek 6.03.2017 18:50 - 20:20
5. poniedziałek 20.03.2017 18:50 - 20:20
6. poniedziałek 3.04.2017 18:50 - 20:20
7. poniedziałek 24.04.2017 18:50 - 20:20
8. poniedziałek 8.05.2017 18:50 - 20:20
9. poniedziałek 15.05.2017 18:50 - 20:20

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekaz  podstawowej wiedzy o kształtowaniu się ukraińskiej wspólnoty narodowej z różnorodnych segmentów oraz formowaniu narodowej tożsamości i konsekwencjach tego dla regionu oraz najbliższych sąsiadów – w tym Polaków.

Tematyka kursu

  • Wokół początku ; definicje. Mity i legendy, baśnie czy wręcz bujdy
  • Spory o Ruś Kijowską. Czy był to archetyp ukraińskiej państwowości?
  • Ukraina pod litewska i polską administracją.
  • Kozaczyzna i mity wokół niej. Kolejny mit założycielski ukraińskiej państwowości
  • Podziały Ukrainy i konsekwencje tegoż dla procesu budowy narodu oraz jego identyfikacji
  • Kształtowanie się identyfikacji  i nowoczesnego narodu. Rola Galicji i Naddnieprza
  • Po pierwszej wojnie światowej. Nieudane próby budowy państwowości oraz nacjonalizm integralny
  • Lata drugiej wojny światowej i sobornost ziem ukraińskich. Droga do niepodległości.
  • Regiony Ukrainy, ich mozaika i skutki tego dla państwa. Donbas itd.

Efekty kształcenia

Lepsze poznanie i zrozumienie naszego ukraińskiego sąsiada, zwalczanie stereotypów wokół tematyki ukraińskiej, rozszerzenie horyzontów myślowych słuchaczy, przybliżenie skomplikowanej historii Ukrainy i jej różnorodnych mieszkańców.

Metody pracy

Wykład.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.