Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Kształtowanie zespołu kreatywnego

Prowadzący: dr Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 7.10.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 18:45 - 20:15
2. poniedziałek 22.10.2018 18:45 - 20:15
3. poniedziałek 29.10.2018 18:45 - 20:15
4. poniedziałek 5.11.2018 18:45 - 20:15
5. poniedziałek 12.11.2018 18:45 - 20:15
6. poniedziałek 19.11.2018 18:45 - 20:15
7. poniedziałek 26.11.2018 18:45 - 20:15
8. poniedziałek 3.12.2018 18:45 - 20:15
9. poniedziałek 10.12.2018 18:45 - 20:15
10. poniedziałek 17.12.2018 18:45 - 20:15
11. poniedziałek 7.01.2019 18:45 - 20:15
12. poniedziałek 14.01.2019 18:45 - 20:15
13. poniedziałek 21.01.2019 18:45 - 20:15
14. poniedziałek 28.01.2019 18:45 - 20:15
15. poniedziałek 4.02.2019 18:45 - 20:15

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnik zapozna się w praktyczny sposób z elementami procesu grupowego, kierowania zespołem i współpracy w obrębie pracy zespołowej. Uczestnik zyska wiedzę i umiejętności związane z doskonaleniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz sztuki negocjacji.

Tematyka kursu

Etapy procesu grupowego i role grupowe

Komunikacja werbalna i niewerbalna (elementy budowania swojego wizerunku, autoprezentacji, komunikacja w grupie)

Sztuka negocjacji

Myślenie kreatywne i kreatywna praca grupowa

Zarządzanie konfliktami w grupie

Delegowanie odpowiedzialności

Asertywność i kooperacja

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

Znał elementy procesu grupowego oraz role grupowe.

Posiadał wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej i będzie ją wykorzystywał w praktyce.

Znał swój potencjał w pracy zespołowej i umiał go wykorzystać.

Znał zasady radzenia sobie z konfliktami i zdobędzie umiejętność zarządzania trudnościami w zespole.

Metody pracy

Warsztat, studia przypadków, elementy wykładu, fragmenty filmów z omówieniem.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin jest nieobowiązkowy. Dla osób, które będą chciały wziąć udział w egzaminie będzie on obejmował przygotowanie krótkiego mini warsztatu dla grupy.