Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Kształtowanie zespołu kreatywnego

Prowadzący: dr Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 19.03.2018 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 26.03.2018 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 9.04.2018 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 23.04.2018 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 7.05.2018 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 14.05.2018 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 21.05.2018 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 28.05.2018 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 4.06.2018 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 11.06.2018 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 18.06.2018 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 25.06.2018 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 2.07.2018 17:00 - 18:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnik zapozna się w praktyczny sposób z elementami procesu grupowego, kierowania zespołem i współpracy w obrębie pracy zespołowej. Uczestnik zyska wiedzę i umiejętności związane z doskonaleniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz sztuki negocjacji.

Tematyka kursu

Etapy procesu grupowego i role grupowe

Komunikacja werbalna i niewerbalna (elementy budowania swojego wizerunku, autoprezentacji, komunikacja w grupie)

Sztuka negocjacji

Myślenie kreatywne i kreatywna praca grupowa

Zarządzanie konfliktami w grupie

Delegowanie odpowiedzialności

Asertywność i kooperacja

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

Znał elementy procesu grupowego oraz role grupowe.

Posiadał wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej i będzie ją wykorzystywał w praktyce.

Znał swój potencjał w pracy zespołowej i umiał go wykorzystać.

Znał zasady radzenia sobie z konfliktami i zdobędzie umiejętność zarządzania trudnościami w zespole.

Metody pracy

Warsztat, studia przypadków, elementy wykładu, fragmenty filmów z omówieniem.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin jest nieobowiązkowy. Dla osób, które będą chciały wziąć udział w egzaminie będzie on obejmował przygotowanie krótkiego mini warsztatu dla grupy.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów