Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Kształty, krzywe oraz piksele- podstawy grafiki komputerowej 2D

Prowadzący: mgr inż. Iwona Grądzka-Kurzaj


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 31.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 7.11.2020 9:00 - 11:15
2. sobota 14.11.2020 9:00 - 11:15
3. sobota 21.11.2020 9:00 - 11:15
4. sobota 28.11.2020 9:00 - 11:15
5. sobota 5.12.2020 9:00 - 11:15
6. sobota 12.12.2020 9:00 - 11:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Proponowany kurs skierowany jest do osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, a nie miały wcześniej styczności z programami graficznymi, bądź mają niewielkie doświadczenie w ich obłudze. Kursanci nauczą się, jak korzystać z darmowych programów graficznych (na licencji GPL). Poznają bazowe pojęcia z dziedziny grafiki wektorowej i rastrowej t.j. rasteryzacja, modele przestrzeni barw, kompresja, rozdzielczość.

Tematyka kursu

1) Poznanie podstaw programu do grafiki wektorowej Inkscape:
narzędzia rysunkowe, transformacja obiektów, praktyczne tworzenie rysunków/schematów, zapis pliku i eksport do wybranych formatów.
2) Poznanie podstaw programu do grafiki rastrowej Gimp:
znajomość interfejsu programu, tworzenie nowego obrazu, zapis pliku i eksport do wybranych formatów, narzędzia selekcji, praca na warstwach, korekcja fotografii, tworzenie animacji GIF.

Efekty kształcenia

Kursanci opanują przydatne cyfrowe narzędzia, które pozwolą im m.in. korygować fotografie, tworzyć schematy do prac dyplomowych, artykułów, prezentacji, blogów itd. Ponadto, nauczą się tworzyć proste animacje GIF.

Metody pracy

Wszystkie ćwiczenia mają charakter praktyczny i będą wykonywane przez kursanta na komputerze, zatem zalecana jest podstawowa znajomość jego obsługi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

zadania do wykonania w programach graficznych.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów