Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Kto rządzi: geny nami czy my genami, czyli kliniczne implikacje kodu epigenetycznego

Prowadzący: prof. dr hab. Maria Anna Bobowicz, Dr hab. n.med. Anna Kowalska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 22.03.2017 18:00 - 20:15
2. środa 29.03.2017 18:00 - 20:15
3. środa 5.04.2017 18:00 - 20:15
4. środa 12.04.2017 18:00 - 20:15
5. środa 19.04.2017 18:00 - 20:15
6. środa 26.04.2017 18:00 - 20:15

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przedstawienie w sposób popularno-naukowy podstaw molekularnych mechanizmów etiopatogenezy chorób  uwarunkowanych wieloczynnikowo: genetycznie, epigenetycznie i środowiskowo.

Tematyka kursu

Życie człowieka nie jest zaprogramowane aż do najdrobniejszych szczegółów przez pierwszy kod – kod genetyczny. Przeznaczenie każdej ludzkiej komórki określa drugi kod – kod epigenetyczny. Współdziałanie tych dwóch systemów informatycznych – genomu i jego oprogramowania epigenomu – decyduje czy komórki o identycznym genomie stają się komórkami nerwowymi, komórkami tkanki mięśniowej, śluzówki jelita czy tarczycy. Epigenom wyposaża każdą naszą komórkę w wiedzę i pamięć o tym, skąd pochodzi, co przeżyła i dokąd zmierza. Badaniem epigenomów zajmuje się epigenetyka. Proponowany wykład omówi zagadnienia związane z epigenetyką, poczynając od historii odkrycia drugiego kodu, poprzez jego elementy składowe, objaśnienie sposobu, w jaki epigenom porozumiewa się z genomem i swoim otoczeniem, aż po związek drugiego kodu z chorobami nieuleczalnymi i leczonymi dotychczas jedynie objawowo. Tezy wykładu potwierdzą założenie, że efektem epimutacji jest występowanie różnych fenotypów tego samego genotypu opartych na zróżnicowanym statusie epigenetycznym, a większość nowotworów złośliwych to choroby epigenetyczne. Treści wykładu zwrócą uwagę na prenatalne i perinatalne programowanie płodu, które leży u podstaw powstania syndromu metabolicznego w dorosłym życiu człowieka.

Treści kształcenia:

- kod epigenetyczny

- pojęcie imprintingu genomowego

- epimutacje

- molekularne manipulowanie imprintingiem – Kaguya

- genetyczne choroby człowieka z imprintingiem

- metylacja a transpozycja („dławienie” elementów mobilnych)

- teoria Mary Lyon

- etiopatogeneza najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych: otępień, choroby   Alzheimera, depresji, otyłości, zespołu metabolicznego, chorób przyzębia, udarów

- molekularne podłoże procesów starzenia się

- możliwości wykorzystania w medycynie nowych kierunków badań naukowych w dziedzinie nutrigenetyki i nutrigenomiki

- nowoczesne metody analizy genomu człowieka – bioetyczne aspekty poradnictwa genetycznego

Efekty kształcenia

Po wysłuchaniu zaprezentowanych treści słuchacze zdobędą (lub poszerzą) wiedzę n.t. „drugiego kodu” – kodu epigenetycznego, który może dokonać radykalnej przemiany naszego życia, życia naszych dzieci oraz wnuków; dowiedzą się jak oddziałując na nasz styl życia możemy mieć wpływ na nasze geny; przekonają się, że drugi kod kształtuje nasz charakter i przyzwyczajenia, a te wpływają na osobowość naszych dzieci; upewnią się w przekonaniu, że zdrowy tryb życia przedłuża je, a także oddziałuje na długość i jakość życia potomków;                                  

Metody pracy

wykład otwarty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny