Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kultura muzyczna w dawnej Wielkpolsce

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Alina Mądry


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 16:00 - 18:15
2. poniedziałek 22.10.2018 16:00 - 18:15
3. poniedziałek 29.10.2018 16:00 - 18:15
4. poniedziałek 5.11.2018 16:00 - 18:15
5. poniedziałek 12.11.2018 16:00 - 18:15
6. poniedziałek 19.11.2018 16:00 - 18:15
7. poniedziałek 26.11.2018 16:00 - 18:15
8. poniedziałek 3.12.2018 16:00 - 18:15
9. poniedziałek 10.12.2018 16:00 - 18:15
10. poniedziałek 17.12.2018 16:00 - 18:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Zaznajomienie uczestników ze specyfiką staropolskiej kultury muzycznej
 2. Zapoznanie z organizacją życia muzycznego w dawnej Wielkopolsce
 3. Przekazanie wiedzy z zakresu działalności i twórczości kompozytorów wielkopolskich (w tym poznańskich) z okresu XVIII i XIX wieku
 4. Przygotowanie do zastosowania zdobytej wiedzy w kontekście przemian kulturowych obecnych w Polsce i Europie
 5. Nabywanie umiejętności oceny znaczenia kultury muzycznej w dawnej Wielkopolsce w kontekście kultury współczesnej.

Tematyka kursu

Kurs obejmie główne zagadnienia z zakresu kultury muzycznej dawnej Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania. Muzyka w minionych wiekach była istotnym elementem życia codziennego mieszkańców naszego regionu. Obecnie nie poświęca się jej należytego miejsca w ogólnej edukacji, a tym bardziej nie omawia się jej znaczenia w minionych wiekach. Ta wiedza może w znacznym stopniu nas ubogacić i poszerzyć znajomość rodzimego dziedzictwa muzycznego. Poruszone na wykładach zostaną następujące zagadnienia:

 1. Staropolska kultura muzyczna z wyszczególnieniem Wielkopolski - ogólna charakterystyka
 2. Organizacja życia muzycznego na terenach dawnej Wielkopolski (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania)
 3. Omówienie zachowanych kolekcji rękopisów muzycznych z terenów Wielkopolski (prezentacja dwóch zbiorów bezpośrednio w miejscu ich przechowywania - Archiwum Archidiecezjalnym z Poznaniu)
 4. Prezentacja źródeł pośrednich - archiwaliów, które poszerzają wiedzę z zakresu funkcjonowania „muzyki” w dawnej Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania
 5. Prezentacja sylwetek wielkopolskich kompozytorów z XVIII i XIX wieku wraz z ich twórczością „odkrywaną na nowo” z archiwalnych półek. Premiery po latach
 6. Jak muzykolog- źródłoznawca zamienia się w detektywa - najciekawsze odkrycia
 7. Dlaczego muzyka z dawnej Wielkopolski jest dla nas ważna?

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik w znacznym stopniu poszerzy swoją znajomość kultury muzycznej w dawnej Wielkopolsce, pozna jej bogactwo i różnorodność, znaczenie dla ówczesnego i współczesnego mieszkańca Wielkopolski, będzie orientować się w rodzaju zachowanych źródeł muzycznych i pozamuzycznych, sposobach ich pozyskiwania, pozna podstawowe metody opracowywania źródeł, zapozna się z sylwetkami wielkopolskich kompozytorów i ich twórczością.

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone w sposób wykładowy - informacyjny , problemowy z elementami dyskusji i analizy omawianych zagadnień. Zajęcia poprowadzone w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu będą miały charakter warsztatowy - prezentacja podstawowych umiejętności pracy ze źródłem muzycznym i pozamuzycznym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.