Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kultura wizualna w obrazach

Prowadzący: mgr Marek Sulik


Liczba godzin: 36


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.01.2021 16:00 - 17:30
2. czwartek 4.02.2021 16:00 - 17:30
3. czwartek 11.02.2021 16:00 - 17:30
4. czwartek 18.02.2021 16:00 - 17:30
5. czwartek 25.02.2021 16:00 - 17:30
6. czwartek 4.03.2021 16:00 - 17:30
7. czwartek 11.03.2021 16:00 - 17:30
8. czwartek 18.03.2021 16:00 - 17:30
9. czwartek 25.03.2021 16:00 - 17:30
10. czwartek 1.04.2021 16:00 - 17:30
11. czwartek 8.04.2021 16:00 - 17:30
12. czwartek 15.04.2021 16:00 - 17:30
13. czwartek 22.04.2021 16:00 - 17:30
14. czwartek 29.04.2021 16:00 - 17:30
15. czwartek 6.05.2021 16:00 - 17:30
16. czwartek 13.05.2021 16:00 - 17:30
17. czwartek 20.05.2021 16:00 - 17:30
18. czwartek 27.05.2021 16:00 - 17:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika kursu umiejętności odtworzenia omówionych zagadnień. Słuchacz jest w stanie interpretować zagadnienia w oparciu o wiedzę przyswojoną na zajęciach, jak również własne przemyślenia i wnioski.

Tematyka kursu

Kurs na przykładach wybranych dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczne, fotografia) pochodzących z róznych epok i stylów ma na celu zaprezentować przekształcenia estetyk i konwencji i podjąć refleksję nad przyczynami i konsekwncjami tych zmian.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna podstawy warsztatu historyka sztuki.

Słuchacz opanował podstawową terminologię z zakresu historii sztuki.

Słuchacz rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy wydarzeniami oraz zjawiskami artystycznymi w różnych okresach kultury dawnej i współczesnej.

Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dziejów sztuki powszechnej i polskiej.

Metody pracy

Wykład z przezentacją wizualną połączony z dyskusją.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (22h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny