Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs języka chińskiego dla początkujących

Prowadzący: mgr Hanna Kupś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 18:00 - 19:30
2. czwartek 22.03.2018 18:00 - 19:30
3. czwartek 29.03.2018 18:00 - 19:30
4. czwartek 5.04.2018 18:00 - 19:30
5. czwartek 12.04.2018 18:00 - 19:30
6. czwartek 19.04.2018 18:00 - 19:30
7. czwartek 26.04.2018 18:00 - 19:30
8. czwartek 10.05.2018 18:00 - 19:30
9. czwartek 17.05.2018 18:00 - 19:30
10. czwartek 24.05.2018 18:00 - 19:30
11. czwartek 31.05.2018 18:00 - 19:30
12. czwartek 7.06.2018 18:00 - 19:30
13. czwartek 14.06.2018 18:00 - 19:30
14. czwartek 21.06.2018 18:00 - 19:30
15. czwartek 28.06.2018 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Nauka podstaw języka chińskiego oraz zapoznanie z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi kultury Chin.

Tematyka kursu

Kurs języka chińskiego dla początkujących, obejmujący zaznajomienie z podstawowym słownictwem oraz konstrukcjami gramatycznymi z poziomu A1.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

- ma wiedzę o podstawowych cechach języka chińskiego

- konstruuje i rozumie proste wypowiedzi ustne

- potrafi rozpisywać znaki poznane na zajęciach i rozumie ich strukturę

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury chińskiej

- zna metody samodzielnego poszerzania wiedzy na temat j. chińskiego

Metody pracy

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik Boya Hanyu (poziom Elementary, cz.1) oraz materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów