Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs języka chińskiego dla początkujących

Prowadzący: mgr Hanna Kupś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 8.03.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 18:00 - 19:30
2. czwartek 22.03.2018 18:00 - 19:30
3. czwartek 29.03.2018 18:00 - 19:30
4. czwartek 5.04.2018 18:00 - 19:30
5. czwartek 12.04.2018 18:00 - 19:30
6. czwartek 19.04.2018 18:00 - 19:30
7. czwartek 26.04.2018 18:00 - 19:30
8. czwartek 10.05.2018 18:00 - 19:30
9. czwartek 17.05.2018 18:00 - 19:30
10. czwartek 24.05.2018 18:00 - 19:30
11. czwartek 31.05.2018 18:00 - 19:30
12. czwartek 7.06.2018 18:00 - 19:30
13. czwartek 14.06.2018 18:00 - 19:30
14. czwartek 21.06.2018 18:00 - 19:30
15. czwartek 28.06.2018 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Nauka podstaw języka chińskiego oraz zapoznanie z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi kultury Chin.

Tematyka kursu

Kurs języka chińskiego dla początkujących, obejmujący zaznajomienie z podstawowym słownictwem oraz konstrukcjami gramatycznymi z poziomu A1.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student:

- ma wiedzę o podstawowych cechach języka chińskiego

- konstruuje i rozumie proste wypowiedzi ustne

- potrafi rozpisywać znaki poznane na zajęciach i rozumie ich strukturę

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury chińskiej

- zna metody samodzielnego poszerzania wiedzy na temat j. chińskiego

Metody pracy

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik Boya Hanyu (poziom Elementary, cz.1) oraz materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.