Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs języka chińskiego od podstaw

Prowadzący: dr Hanna Kupś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 15.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 1.04.2021 17:30 - 19:00
2. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:00
3. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:00
4. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:00
5. czwartek 29.04.2021 17:30 - 19:00
6. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:00
7. czwartek 13.05.2021 17:30 - 19:00
8. czwartek 20.05.2021 17:30 - 19:00
9. czwartek 27.05.2021 17:30 - 19:00
10. czwartek 3.06.2021 17:30 - 19:00
11. czwartek 10.06.2021 17:30 - 19:00
12. czwartek 17.06.2021 17:30 - 19:00
13. czwartek 24.06.2021 17:30 - 19:00
14. czwartek 1.07.2021 17:30 - 19:00
15. czwartek 8.07.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest nauka podstaw języka chińskiego oraz zapoznanie z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi kultury Państwa Środka. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie formułować proste wypowiedzi na poziomie A1.1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). W trakcie zajęć rozwijane będą zdolności komunikacyjne w zakresie mowy, pisma, słuchania oraz czytania.

Tematyka kursu

Kurs języka chińskiego dla początkujących, w trakcie którego uczestnik zostanie zaznajomiony z podstawowym słownictwem oraz konstrukcjami gramatycznymi z poziomu A1.1. W trakcie zajęć poruszona zostanie tematyka związana między innymi z poniższymi zagadnieniami:

- przedstawianie się (imiona i nazwiska, narodowość, zawód)

- opisywanie położenia, miejsc, rodziny, pogody

- podawanie godziny, numeru telefonu, ceny

- określanie prostych czynności, wyglądu.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- ma wiedzę o podstawowych cechach języka chińskiego

- konstruuje i rozumie proste wypowiedzi ustne

- potrafi rozpisywać znaki poznane na zajęciach i rozumie ich strukturę

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury chińskiej

- zna metody samodzielnego poszerzania wiedzy na temat j. chińskiego

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręcznik Boya Chinese Elementary vol. I oraz materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego.

W trakcie zajęć wykładowca omawiać będzie słownictwo, w tym pisownie znaków wyszczególnionych w danym rozdziale oraz ich wymowę. Po zapoznaniu się z zagadnieniami gramatycznymi, uczestnicy będą w stanie swobodnie tworzyć proste wypowiedzi z wykorzystaniem nowych wyrazów. 

Wszystkie ćwiczenia odbywać się będą za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy proszeni będą o korzystanie z kamery i mikrofonu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny