Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs języka chińskiego od podstaw

Prowadzący: dr Hanna Kupś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 1.04.2021 17:30 - 19:00
2. czwartek 8.04.2021 17:30 - 19:00
3. czwartek 15.04.2021 17:30 - 19:00
4. czwartek 22.04.2021 17:30 - 19:00
5. czwartek 29.04.2021 17:30 - 19:00
6. czwartek 6.05.2021 17:30 - 19:00
7. czwartek 13.05.2021 17:30 - 19:00
8. czwartek 20.05.2021 17:30 - 19:00
9. czwartek 27.05.2021 17:30 - 19:00
10. czwartek 3.06.2021 17:30 - 19:00
11. czwartek 10.06.2021 17:30 - 19:00
12. czwartek 17.06.2021 17:30 - 19:00
13. czwartek 24.06.2021 17:30 - 19:00
14. czwartek 1.07.2021 17:30 - 19:00
15. czwartek 8.07.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest nauka podstaw języka chińskiego oraz zapoznanie z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi kultury Państwa Środka. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie formułować proste wypowiedzi na poziomie A1.1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). W trakcie zajęć rozwijane będą zdolności komunikacyjne w zakresie mowy, pisma, słuchania oraz czytania.

Tematyka kursu

Kurs języka chińskiego dla początkujących, w trakcie którego uczestnik zostanie zaznajomiony z podstawowym słownictwem oraz konstrukcjami gramatycznymi z poziomu A1.1. W trakcie zajęć poruszona zostanie tematyka związana między innymi z poniższymi zagadnieniami:

- przedstawianie się (imiona i nazwiska, narodowość, zawód)

- opisywanie położenia, miejsc, rodziny, pogody

- podawanie godziny, numeru telefonu, ceny

- określanie prostych czynności, wyglądu.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- ma wiedzę o podstawowych cechach języka chińskiego

- konstruuje i rozumie proste wypowiedzi ustne

- potrafi rozpisywać znaki poznane na zajęciach i rozumie ich strukturę

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury chińskiej

- zna metody samodzielnego poszerzania wiedzy na temat j. chińskiego

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręcznik Boya Chinese Elementary vol. I oraz materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego.

W trakcie zajęć wykładowca omawiać będzie słownictwo, w tym pisownie znaków wyszczególnionych w danym rozdziale oraz ich wymowę. Po zapoznaniu się z zagadnieniami gramatycznymi, uczestnicy będą w stanie swobodnie tworzyć proste wypowiedzi z wykorzystaniem nowych wyrazów. 

Wszystkie ćwiczenia odbywać się będą za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy proszeni będą o korzystanie z kamery i mikrofonu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów