Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs języka chińskiego od podstaw- kontynuacja

Prowadzący: dr Hanna Kupś


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ chiński


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 27.10.2021 17:30 - 19:00
2. czwartek 4.11.2021 17:30 - 19:00
3. piątek 12.11.2021 17:30 - 19:00
4. czwartek 18.11.2021 17:30 - 19:00
5. czwartek 25.11.2021 17:30 - 19:00
6. czwartek 2.12.2021 17:30 - 19:00
7. czwartek 9.12.2021 17:30 - 19:00
8. czwartek 16.12.2021 17:30 - 19:00
9. czwartek 23.12.2021 17:30 - 19:00
10. czwartek 30.12.2021 17:30 - 19:00
11. piątek 7.01.2022 17:30 - 19:00
12. czwartek 13.01.2022 17:30 - 19:00
13. czwartek 20.01.2022 17:30 - 19:00
14. czwartek 27.01.2022 17:30 - 19:00
15. czwartek 3.02.2022 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest kontynuacja nauki podstaw języka chińskiego po zakończonym w lipcu 2021 trymestrze oraz poszerzenie zakresu wiedzy na temat kultury Państwa Środka. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien być w stanie formułować proste wypowiedzi na poziomie A1.1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). W trakcie zajęć rozwijane będą zdolności komunikacyjne w zakresie mowy, pisma, słuchania oraz czytania.

Tematyka kursu

Kontynuacja kursu języka chińskiego dla początkujących, w trakcie którego uczestnik zostanie zaznajomiony z podstawowym słownictwem oraz konstrukcjami gramatycznymi z poziomu A1.1. W trakcie zajęć poruszona zostanie tematyka związana między innymi z poniższymi zagadnieniami:

- wymienianie się danymi kontaktowymi;

- ceny: pytania o nie i ich podawanie;

- rozmowy o rodzinie;

- pogoda.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- ma wiedzę o podstawowych cechach języka chińskiego;

- konstruuje i rozumie proste wypowiedzi ustne;

- potrafi rozpisywać znaki poznane na zajęciach i rozumie ich strukturę;

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury chińskiej;

- zna metody samodzielnego poszerzania wiedzy na temat j. chińskiego.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręcznik Boya Chinese Elementary vol. I oraz materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego.

W trakcie zajęć wykładowca omawiać będzie słownictwo, w tym pisownie znaków wyszczególnionych w danym rozdziale oraz ich wymowę. Po zapoznaniu się z zagadnieniami gramatycznymi uczestnicy będą w stanie swobodnie tworzyć proste wypowiedzi z wykorzystaniem nowych wyrazów. 

Wszystkie ćwiczenia odbywać się będą za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy proszeni będą o korzystanie z kamery i mikrofonu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.