Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kurs języka niderlandzkiego

Prowadzący: mgr Małgorzata Łyczykowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski / niderlandzki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.02.2017 16:45 - 18:15
2. czwartek 9.02.2017 16:45 - 18:15
3. czwartek 16.02.2017 16:45 - 18:15
4. czwartek 23.02.2017 16:45 - 18:15
5. czwartek 2.03.2017 16:45 - 18:15
6. czwartek 9.03.2017 16:45 - 18:15
7. czwartek 16.03.2017 16:45 - 18:15
8. czwartek 23.03.2017 16:45 - 18:15
9. czwartek 30.03.2017 16:45 - 18:15
10. czwartek 6.04.2017 16:45 - 18:15
11. czwartek 20.04.2017 16:45 - 18:15
12. czwartek 27.04.2017 16:45 - 18:15
13. czwartek 4.05.2017 16:45 - 19:00
14. czwartek 11.05.2017 16:45 - 19:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu:

Poznanie podstaw języka niderlandzkiego lub osiągnięcie wyższego poziomu znajomości języka (w zależności od poziomu, na którym będzie odbywał się kurs); możliwość przygotowania się do zdawania certyfikatu CNaVT; zaznajomienie się z językiem używanym w wybranej dziedzinie; poprawa płynności komunikacji w języku niderlandzkim poprzez konwersacje; poznanie kulturowych aspektów Holandii i Belgii; poznanie metod samodzielnego rozwijania swoich kompetencji językowych.

Tematyka kursu:

Zagadnienia kursu związane są z nauką języka niderlandzkiego z możliwością rozszerzenia nauki słownictwa o wybraną dziedzinę tematyczną. Tematyka kursu obejmuje poza aspektami językowymi również naukę o elementach kulturowych Holandii i Belgii. Dodatkowym aspektem wchodzącym w tematykę kursu jest zapoznanie słuchaczy z ceryfikatem CNaVT i możliwościami przygotowania się do niego.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

  • będą zaznajomieni z podstawami języka niderlandzkiego lub osiągną wyższy poziomu znajomości języka;
  • będą posiadali podstawową wiedzą na temat egzaminu CNaVT i możliwości przygotowania się do jego zdawania;
  • będą zaznajomieni ze słownictwem używanym w wybranej dziedzinie;
  • będą zdolni płynniej komunikować się w języku niderlandzkim i rozumieć mowę natywnych użytkowników języka;
  • będą zaznajomieni z elementami kulturowymi Holandii i Belgii;
  • będą znali metody samodzielnego poszerzania swoich kompetencji językowych.

 

Metody pracy

Nauka na lekcji w oparciu o wybrany w zależności od poziomu kursu podręcznik oraz materiały przygotowane przez prowadzącego, materiały audiowizualne; konwersacje na lekcji; zadania na platformie e-learningowej; dodatkowe zadania i materiały audiowizualne do samodzielnego poszerzania kompetencji językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.